thumb pozehnanie vozidiel2015 12Samozrejmou súčasťou nášho každodenného života sú motorové dopravné prostriedky. Bez ich existencie si moderný človek nevie predstaviť svoju existenciu. Každodenne v nich trávime množstvo času, avšak často krát bývajú i nástrojom nešťastia. I tieto úvahy viedli k myšlienke založiť vo Vysokej nad Kysucou, pri príležitosti sviatku sv. Krištofa ako patróna motoristov, tradíciu každoročného požehnávania motorových dopravných prostriedkov pre Dolné a Horné Kysuce.

 

V nedeľu 2. augusta sa po sv. omši o 11:30 hod. na parkoviskách pri farskom kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou konal v poradí už 7. ročník tohto ojedinelého podujatia. Po úvodnom príhovore pána farára Mgr. Petra Hrenáka a následnej modlidbe si svoje nové, staronové, ale i stále vozidlá nechalo požehnať takmer 100 motoristov. Tradícia požehnávania motorových vozidiel, bola Farským úradom vo Vysokej nad Kysucou založená v roku 2009 a i tento rok si každý motorista, okrem duchovného zážitku, odniesol i malý darček v podobe ruženca do auta.