thumb sv anna2015 03Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozvírila každodenný život celej farnosti, ale nepochybne i širšieho okolia. Na kongregácii  bytčianskeho dekanátu 18. septembra 1764 v Predmieri pri Bytči sa prerokúval prípad údajného zjavenia.  Pri akejsi studničke sa 12-ročnému dievčaťu z Vysokej mala zjaviť sv. Anna, na ktorej príhovor mali ľudia získať mnohé milosti, ak sa budú modliť a robiť zbožné obety.

V zápisnici sa uvádza, že zvesť o tomto prípade sa rýchlo rozšírila a rozrušila aj celé okolie a ľud sa sem zbiehal po zástupoch, najmä z Moravy. Dekan so svojim sekretárom vyšetrovali záležitosť priamo na mieste a zistili, že záležitosť je celá podvodom a príčinou bola túžba po zisku. Hneď na mieste začal odhovárať prítomný ľud a dievčaťu nakázal, aby upustila od vyhlásenia svojho výmyslu, následne zakročil turzovský farár svojimi povzbudeniami, napomenutiami a nariadeniami a dievča svoje tvrdenie odvolalo. Na kongregácii boli prítomní kňazi povzbudení, aby ľud zadržali od navštevovania tohto podvodného miesta. Tradícia tohto údajného zjavenia však v obci pretrvala a v roku 1911 tu bola postavená kaplnka zasvätená práve úcte sv. Anny. (Monografia Vysoká nad Kysucou)

Každoročne sa v tejto kaplnke pri príležitosti sviatku sv. Anny koná v nedeľu o 11:00 hod. sv. omša, ktorú už tradične navštevuje množsvo veriacich z Vysokej nad Kysucou, ale i našich rodákov, ktorí pri tejto príležitosti navštívia svojich blízkych. Nebolo tomu inak ani v nedeľu 26. júla 2015. Sv. omša bola vyvrcholením kresťanskej púte, ktorá sa začala o 9:00 hod. a smerovala z centra obce až pod vrch Kýčera do kaplnky sv. Anny. Sv. omšu celebroval vysocký farár Mgr. Peter Hrenák a kazateľom bol ICDr. PeadDr. Jozef Bagin PhD., súdny vikár Žilinskej diecézy a farár z Višňového.

Po ukončení sv. omše bolo pre všetkých pútnikov pripravené občerstvenie, o ktoré sa už tradične postarali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov.