thumb retarder 01Na základe podnetu Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana obec zakúpila a osadila, v časti pri vchode do školskej jedálne a do materskej školy, demontovateľný gumový retardér – spomaľovací prah a 2 dopravné značky označujúce spomaľovací prah.

 

 

Cieľom jeho umiestnenia je predovšetkým nútené zníženie rýchlosti prechádzajúcich motorových vozidiel a tak priamo ochrániť deti pohybujúce sa po miestnej komunikácii medzi materskou školou a základnou školou v Ústredí. Montáž prebehla formou rozloženia retardéru ako skladačky, navŕtania dier do cesty a skrutkovania gumových dielcov do jedného celku. Montáž retardéru sa uskutočnila 18.5.2015 a označenie dopravnými značkami z oboch strán 10.6.2015.

 

 

Zároveň obec pristúpila k rozšíreniu verejného osvetlenia v areáli školy. Situované svetlo na rohu dopravného ihriska pred vstupom do šatní je prevenciou, ako si „posvietiť“ na nezodpovednú mládež, ktorá sa i napriek zákazu vo večerných hodinách pohybuje v areáli školy. Práce zrealizovali pracovníci prijatí v zmysle §10 (výkop zeminy, položenie kábla, zásyp zeminou a úprava terénu) a kmeňoví pracovníci (montáž konzoly svetla, zabezpečenie prívodu elektrickej energie).