hasici florian mV nedeľu 3. mája 2015 sa zišli na svätej omši vo farskom kostole sv. Matúša členovia oboch dobrovoľných hasičských zborov z Vysokej nad Kysucou i Horného Kelčova, aby oslávili svojho patróna sv. Floriána. Prítomný bol i starosta obce Mgr. Anton Varecha. Svätú omšu celebroval Mgr. Peter Hrenák. Za jeho pekné a povzbudivé slová mu srdečne ďakujeme.

Sv. Florián sa vyznamenal svojím charakterom a odvahou pomocť ostatným aj za cenu položenia života a zachovania kresťanskej viery. Ale i členovia oboch hasičských zborov sa chcú tak trocha podobať svojmu patrónovi a vyznávať heslo "Bohu na slávu a ľuďom na pomoc" ...

Viedo zo slávnostnej sv. omše nájdete TU. Jeho autorom je Ing. Martin Bilík.

Text: Vlasta Gajdicová
Foto: Mgr. Anton Varecha