70 vyrocie semeteskej tragedie m20. apríl 1945 je sa radí medzi „čierne" dni histórie obce Vysoká nad Kysucou. V tento deň vojaci, ktorí boli prisluhovačmi nemeckého Wermachtu, v osade Semeteš pripravili o život 21 mužov vo veku od 16 do 51 rokov.

Pri tejto príležitosti sa u pamätníka stojaceho priamo na mieste tejto tragickej udalosti konala v nedeľu 26. apríla 2015 o 11:30 hod. pietna spomienka na túto tragickú udalosť, ktorej iniciátorom je každoročne obec Vysoká nad Kysucou.

 

Pietny akt sa začal kladením kytíc a vencov a príhovormi starostu obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antona Varechu a predsedu krajskej organizácie protifašistických bojovníkov Ing. Juraja Drotára. Pozvanie na pietnu spomienku prijali ak. maliar pán Miroslav Cipár, JUDr. Ľubomír Golis - primátor mesta Turzovka, Martin Pavlík - starosta obce Makov, Ing. Marián Masnica - prednosta MsÚ Turzovka. Po skončení pietneho aktu vystúpil so svojimi piesňami spevácky súbor z Veľkého Rovného.
Keďže v tomto roku si obec Vysoká nad Kysucou pripomenula 70. výročie tejto tragickej udalosti, pri tejto príležitosti si pripravila pre všetkých návštevníkov rekonštrukciu ukážky bojov II. svetovej vojny „Dobíjanie nemeckého guľometného hniezda" v podaní členov z klubu KVH Červená hviezda z Nového Mesta nad Váhom.

Pietnej spomienky na 70. výročie Semetešskej tragédie sa zúčastnili i štáby televízií RTVS a JOJ. Reportáž RTVS si môžete pozrieť TU (čas 18:23 Spomienky na vojnu - Semeteš) a reportáž TV JOJ si môžete pozrieť TU ("bežec" na 13:49 Zabudnutá tragédia).

Na tomto mieste Vám prinášame i fotografie z pietnej spomienky spoločne s rekonštrukciou bojov II. svetovej vojny v podaní KVH Červená hviezda. Ich autorom je Ing. Ján Lisko ...