thumb elektroodpadObec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým svojim obyvateľom a vlastníkom nehnuteľností, že v dňoch 27. 4. - 29. 4. 2015 sa uskutoční zber nebezpečného a elektronického odpadu.

Elektronický odpad: televízory, rádia, chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, umývačky, vysávače, elektrické a plynové sporáky, počítače, reproduktory, tlačiarne, videá, monitory, žehličky, kuchynské spotrebiče....


Nebezpečný odpad: Elektrické batérie, autobatérie, náplne do tlačiarni, tonery, žiarivky, lepenky.
!!! Nebezpečný odpad v kvapalnom skupenstve nebude odvezený !!!
Elektronický odpad: televízory, rádia, chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, umývačky, vysávače, elektrické a plynové sporáky, počítače, reproduktory, tlačiarne, videá, monitory, žehličky, kuchynské spotrebiče...

Nebezpečný odpad: Elektrické batérie, autobatérie, náplne do tlačiarni, tonery, žiarivky, lepenky. !!! Nebezpečný odpad v kvapalnom skupenstve nebude odvezený !!!

Elektronický a nebezpečný odpad je potrebné vyložiť k prístupovej ceste v termíne od pondelka 27. 4. 2015 do stredy 29. 4. 2015. Odpad, ktorý bude vyložený po termíne, Vám už nebude z technických príčin odobratý.

Upozorňujeme občanov, že v prípade zberu nebezpečného a elektronického odpadu iným subjektom ako je Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, aby nahlásili túto skutočnosť na príslušnom úrade Policajného zboru SR alebo na Obvodnom úrade životného prostredia Čadca. Iba Obec Vysoká nad Kysucou je oprávnená nakladať s uvedeným nebezpečným odpadom a elektroodpadom.