Sample ImageTak ako v každej obci či meste sa  medzi jednoduchými ľuďmi skrývajú ľudia s vrodeným umeleckým talentom, i keď ich okolie zväčša o tom ani netuší. Obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou nie sú žiadnou výnimkou. Dôkazom tohto tvrdenia sú i výstavy, ktoré boli usporiadané v pamätnej izbe E.A. Cernana a to výstava ľudového rezbára Emila Matejova, výstava, veľkonočných kraslíc a zdobenia, výstava výšiviek alebo pripravovaná vianočná výstava.
Posledným ľudovým umelcom, ktorý zverejnil svoju tvorbu je i pán Pavol Rybička. Ten totižto práve v týchto dňoch dokončil  a zverejnil ručne vyrezávaný lipový betlehem. Tak ako to autor sám povedal, táto krása sa zrodila po takmer 300 hodinovej práci. Dominantou vyrezávaného betlehemu sú okrem jasličiek s jezuliatkom i tri kostoly a to kostol vo Vysokej nad Kysucou, kostol vo Vyšnom Kelčove a kostol v Makove.
Čo je však veľmi dôležité podarila sa nám zistiť skutočnosť, že pokiaľ dôjde k dohode s vysockým pánom farárom, lipový betlehem bude vystavený i počas vianočných sviatkov v kostole sv. Matúša v ústredí.

Pre tých, ktorí sa neviete tej krásy dočkať, prinášame aspoň zopár (dnes 8. 12. 2006 vyhotovených) exkluzívnych fotografií. Chýba však k nim neopakovateľná vôňa lipového dreva!

 

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image