thumb sv omsa 001Aktuálna situácia v súvislosti s rozšírením pandémie korona vírusu COVID 19 prináša do naších životov situácie, na ktoré sme akosi v návale neskutočných možností, ktoré nám sloboda demokracie, aktuálna životná úroveň a rozvoj technológií priniesli, neboli zvyknutí. Pre mnohých praktizujúcich veriacich nebola nedeľa bez účasti na sv. omši nedeľou. I keď sv. omše slávené prostredníctvom rozhlasu, televízie či internetu nie sú žiadnou novinkou, v týchto dňoch, z dôvodu prijatých opatrení a nemožnosti sláviť spoločné bohoslužby v kostoloch, sú sv. omše slávené prostredníctvom online prenosov jedinou možnosťou spoločných duchovných stretnutí veriacich.

thumb dezanol 02Jarné slniečko nám akosi podvedome vnucuje myšlienku zabudnúť na starosti týchto dní. Musíme si však neustále uvedomovať, že nebezpečenstvo a riziko nákazy je veľmi blízko. Jednou z najzákladnejších vecí pred hroziacim sa šírením pandémie ochorenia COVID 19 je dodržiavanie hygieny a pravidelná dezinfekcia. Aktuálna situácia na trhu však mnohým z nás neumožňuje zaobstarať si včas, v dostatočnom množstve a hlavne za prijateľnú cenu vhodný dezinfekčný prostriedok.

thumb icor 01Koľko sa len toho nahovorí o solidarite a pritom ceny všetkého čo súvisí s ochranou pre nákazou stúpajú priam raketovou rýchlosťou. Známe slovenské porekadlo hovorí: „V núdzi poznáš priateľa“. Preto i takto prenesene možno nazvať nezišnú pomoc Mareka Stráňavského, ktorý v rámci pomoci prevencie šírenia súčastnej epidémie COVID19 venoval v utorok 24. marca 2020 obci Vysoká nad Kysucou 100 litrov (!) prírodného čistiaceho prostriedku ISOCOR CLEANER s antibakteriálnymi vlastnosťami.

thumb ochrane obleky hasici 002V snahe včas zabezpečiť technické vybavenie DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov v súvislosti s rozširujúcou sa pandémiou vírusu COVID 19, obec Vysoká nad Kysucou zakúpila obom hasičským zborom ochranné pracovné pomôcky.

V utorok 24. 3. 2020 vo večerných hodinách odovzdal starosta obce zástupcom oboch hasičských zborov ochranné obleky, dýchacie respirátory, návleky na topánky, ochranné protichemické rukavice a okuliare, ktoré môžu hasiči využiť pri potrebe chemickej dezinfekcie ...

thumb zapis do skoly 2020Vzhľadom na súčasnú situáciu vyvolanú epidémiou koronavírusu nie je možné realizovať zápis do 1.ročníka tradičným spôsobom.

Z tohto dôvodu Základná škola s materskou školou E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou bude realizovať zápis do 1. ročníka školského roku 2020/2021 prostredníctvom elektronickej prihlášky.

thumb cistenie kanal 001Počas tohtoročného konania sa kultúrneho podujatia Pochovanie basy došlo v priebehu večera k upchatiu kanalizačnej prípojky vedúcej k budove obecného úradu. Situáciu okamžite, ešte v priebehu večera, vyriešili členovia DHZ Vysoká nad Kysucou – Ján Lovasz a Bohuslav Varecha, ktorí prípojku v nevyhnutnom úseku prečistili pomocou CAS TATRA 148.

thumb sadŽilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkuje dopravná spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., prevádzkovaná v prázdninovom režime.

thumb nakupV rámci aktuálnej krízovej situácie ponúka Obec Vysoká nad Kysucou službu zabezpečenia základných nákupov pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov - pre starších, nevládnych ľudí a občanov obce, ktorí musia ostať v karanténe. Od stredy 18. 03. 2020, si budú môcť v čase od 08:00 do 11:00 hod. telefonicky nahlásiť, čo zo základných potravín potrebujú nakúpiť (táto služba nezahŕňa nákup alkoholických nápojov).

thumb karantenaObec Vysoká nad Kysucou upozorňuje všetkých obyvateľov s prechodným alebo trvalým pobytom žijúcich na jej území, že v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je všetkým osobám, ktoré sa vrátili od 13. 03. 2020 zo zahraničia nariadené, aby dodržiavali izoláciu v domácom prostredí, vrátane všetkých osôb žijúcich v ich spoločnej domácnosti na dobu 14 dní.