thumb turnaj vysoke 010V roku 2009 po prvý krát uzrela svetlo sveta myšlienka organizovať medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Vysoká. V sobotu 1. augusta 2020 sa konal v poradí už jeho 12. ročník. Náročná úloha hosťujúcej obce v tomto roku pripadla krásnej obci Vysoká pri Morave. Futbaloví zástupcovia vysočanov z Poľska, Českej republiky a Slovenska sa tak na tri dni presťahovali na Záhorie. Kvôli karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19 svoju účasť na turnaji ospravedlnili hráči českej obce Vysoká nad Labem.

thumb sv anna 2020 007Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej nad Kysucou (1771) sa vo vtedajšej obci udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozvírila každodenný život celej farnosti, ale nepochybne i širšieho okolia. Na kongregácii bytčianskeho dekanátu 18. septembra 1764 v Predmieri pri Bytči sa prerokúval prípad údajného zjavenia.

thumb kosenie centrum 001I počas mesiaca júl obec realizovala údržbu zelene. Kosenie prebiehalo v areáli ihriska TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, pričom bol vykosený i prislúchajúci breh rieky Kysuca pri ihrisku (kvôli ľahšiemu hľadaniu zakopnutých lôpt).

thumb cistenie fontany 001V dôsledku postupného usádzania nečistôt pracovníci obce v dňoch 6. a 7. júla 2020 vykonali čistenie fontány. Pri čistení bola vyčerpaná voda z fontány i zo studne, umytý povrch fontány, vystriekané steny studne, odstránené usadeniny z dna studne a aplikovaná chémia na udržanie čistoty vody. Taktiež boli prečistené geigre dažďových zvodov a vpusty dažďovej kanalizácie na námestí.

thumb oprava zatoka 001Vo štvrtok 2. 7. 2020 pracovníci obce opravu miestnej komunikácie – diery v ceste, ktorá vznikla prepadom priepustu v miestnej časti Vyšný Kelčov - Zátoka - u Masnicov. Prepadom vznikla diera o priemere cca 30 cm. Počas opravy pracovníci obce najskôr obnažili poškodenú časť priepustu, stabilizovali rozpad jeho poškodenej časti a vzniknutú dieru v miestnej komunikácie vyplnili železnou výstužou a betónom.

thumb demontaz konstrukcie ihriska 003Obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom zamestnancov obce v dňoch od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020 realizovala demontáž konštrukcie polyfunkčného ihriska pri kostole sv. Matúša v centre obce. Ihrisko po vybudovaní ihrísk s umelým povrchom pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana prestalo byť využívané a začalo chátrať.

thumb 20200705 220940V nedeľu 5. 7. 2020 okolo 22-hej hodiny sa mi podarilo v Turzovke odfotiť zriedkavý prírodný úkaz „svietiace oblaky“. Doba trvania javu cca 40 minút.

O tomto jave sa môžete viac dočítať z webových stránok citovaných nižšie BRATISLAVA 16. júna – Na nočnej oblohe sa začali objavovať svietiace oblaky. Sú výnimočné nielen zjavom a vlastnosťami, ale aj obmedzenou hodinou, kedy je ich možné na nočnej oblohe pozorovať. Ich pôvod nie je ešte zatiaľ objasnený.

https://www.dobrenoviny.sk/c/185393/nocne-svietiace-oblaky

thumb kelcovske hody2020 002Globálna pandémia ochorenia COVID-19 sa dotkla všetkých oblastí a pozmenila naše životy. Situácii, ktorú nikto z nás pred niekoľkými mesiacmi ani len nepredpokladal, sa však musíme prispôsobiť a to i v súvislosti s plánovanými kultúrnymi podujatiami v našej obci. Týkalo sa to i plánovaných Kelčovských hodov, ktoré sa konali v nedeľu 21. júna 2020.

thumb poziar zihalova 003Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch ... Známe porekadlo a predsa sa považujeme za šťastných ak sa nám jeho podstata zďaleka vyhýba. V pondelok 22. júna 2020 sa však nešťastie bohužiaľ nevyhlo obyvateľom rodinného domu vo Vysokej nad Kysucou v miestnej časti Semeteš U Šupíkov, ktorým pravdepodobne od chladničky vyhorel celý interiér rodinného domu.