thumb oprava vozika IMG 8292Obec Vysoká nad Kysucou je vlastníkom prívesného vozíka KEMPIK. Vozík je využívaný pri zberoch odpadov, čistení autobusových zastávok, prevozoch posypových materiálov, zeminy, betónu, náradia či stavebných hmôt. Z dôvodu jeho permanentného používania predovšetkým v zimných mesiacoch, kedy obec ešte nevlastnila nesený posypávač na traktor, bol vozík často využívaný i na posyp miestnych komunikácií.

thumb elektrozber 11 2021 20211111 130945Posledným z plánovaných zorganizovaných zberov odpadov bol zber elektronického odpadu bielej a čiernej techniky. Zber sa vykonal v dňoch od 08. 11. 2021 do 10. 11. 2021. Pracovníci obce elektronický odpad postupne zbierali a triedili ho na bielu a čiernu techniku, ktorú následne zmluvný partneri dňa 16. 11. 2021 odviezli na ďalšie spracovanie. Celkovo sa zozbieralo 4,744 ton elektronického odpadu, z toho bielej techniky bolo 2,44 ton a čiernej techniky 2,304 ton. Za rok 2021 sa spolu zozbieralo (jarný a jesenný zber) spolu 11,039 ton elektronického odpadu.

thumb medovnicky2021 IMG 8282Úprimné poďakovanie patrí všetkým vysockým gazdinkám s veľkým srdcom za krásne medovníčky, ktoré s láskou napiekli pre zamestnancov a pacientov KNsP v Čadci, aby im spríjemnili Vianočný deň v rámci našej obecnej výzvy PERNÍČKY PLNÉ LÁSKY.
Starosta obce celú tuto voňavú krásu odovzdal v predvečer Vianoc 23. decembra 2021 pánovi riaditeľovi Martinovi Šenfeldovi, ktorému zároveň poďakoval za všetku tú pomoc, ktorú spoločne s pani námestníčkou Zitkou Ondrašinovou a ostatnými pracovníkmi nemocnice, obci Vysoká nad Kysucou v priebehu celého roka venovali.

thumb betlehem o polnoci IMG 8189Skutočnosť, že za „zrodom“ Vysockého dreveného betlehemu stojí nešťastie keď v pondelok 1. júla 2019 o 17:45 hod. došlo k zlomeniu viac ako 200 ročnej lipy pri kostole sv. Matúša, z ktorej dreva umelecký rezbár Anton Kadura vyrezal sochy v životnej veľkosti dáva celému dielu neobyčajnú mystickosť! To, že drevo vyrástlo pri dome Božom spôsobuje, že Vysocký drevený betlehem vždy o polnoci ožíva! Neveríte? V predvečer Vianoc 23. decembra 2021 Vám o tom prinesieme dôkaz na Facebookovej stránke obce ...

thumb betlehem IMG 8253Obyvatelia a návštevníci obce Vysoká nad Kysucou sa už od 20. decembra 2021 môžu pokochať pohľadom na jedinečný Vysocký drevený betlehem pri kostole sv. Matúša. O jeho nevšednom vzniku a symbolike sa môžete dočítať v samostatnom článku Vysocký drevený betlehem pri farskom kostole sv. Maúša. K akej zmene však došlo v tomto kalendárnom roku? Tou najpodstatnejšou je, že jeho autor Anton Kadura dokončil ďalšie dve sochy pastierov, anjelov s nápisom a ležiacu ovečku. V betlehemskej maštali boli inštalované led svietidlá, ktoré nasvecujú jej interiér, sochy kráľov a pastierov pred betlehemom. Podsvietenie bolo inštalované i pod sochy anjelov na portáli betlehemskej maštale. Dokončený Vysocký drevený betlehem bude slávnostne požehnaný pred sv. omšou 26. decembra 2021 o 9:30 hod. a táto udalosť bude streamovaná live.

thumb 1 stromcek obec IMG 8269Ozdobený a osvetlený vianočný stromček je v súčasnej dobe tým najznámejším symbolom Vianoc. V posledných rokoch k tejto tradícii, ktorá pochádza z nemeckých miest a na Slovensko sa dostala koncom 18. storočia, pribudla i svetelná výzdoba rodinných domov a v prípade miest a obcí i verejných priestranstiev.
Pozornosť vianočnej výzdobe venuje i obec Vysoká nad Kysucou. V obci Vysoká nad Kysucou sa už akousi samozrejmosťou stalo každoročne pripravovaných až 6 verejných vianočných stromčekov.

thumb ockovanie december2021 IMG 8163V sobotu 18. decembra 2021 sa obci Vysoká nad Kysucou podarilo vďaka ústretovosti a ochote riaditeľa Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci a Žilinskému samosprávnemu kraju úspešne zrealizovať už v poradí štvrté výjazdové očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Vo vestibule obecného úradu sa v čase od 7:30 hod do 11:35 hod. zaočkovalo prvou dávkou vakcíny 24 ľudí, druhou dávkou 32 ľudí a treťou dávkou 290 ľudí. Možnosť zaočkovať sa priamo v obci spolu využilo vopred zaregistrovaných 346 ľudí.

thumb prechod pre chodcov CSOB IMG 8091Prechod pre chodcov na ceste II/487 pri autobusovej zastávke "Základná škola" v ústredí obce patrí v súvislosti s jeho lokáciou pri základnej škole k „najvyťaženejším“. Prechod pre chodcov bol doposiaľ neosvetlený a dopravnou značkou označený dokonca len v jednom smere. S cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov, v tomto prípade predovšetkým detí, sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do grantovej výzvy ČSOB nadácie pod názvom POZOR! ZEBRA NA CESTE. Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou bola posúdená ako úspešná a obec na rekonštrukciu prechodu pre chodcov získala dotáciu 5 000 EUR s podmienkou, realizovať práce najneskôr do 15. decembra 2021.

thumb dopadova plocha ihrisko IMG 7866Jedným z dôležitých aspektov výchovy detí v dnešnej dobe by mala byť snaha, aby mali dostatok pohybu. K tomu je samozrejme v rámci vyučovania potrebná i vhodná infraštruktúra. Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží využívať ponúkané možnosti grantových výziev a pre svojich malých obyvateľov rozširovať plochy detských ihrísk. Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana bolo postavené vďaka realizácii projektu „Zdravie je v našich rukách“ podporeného dotáciou z Úradu vlády SR. Dopadová plocha však používaním detského ihriska už nevyhovovala aktuálne platným bezpečnostným predpisom. Snahou obce preto bolo povrch vymeniť za modernejší a bezpečnejší.