thumb silvester2019 010K lúčeniu so starým rokom a k uvítaniu toho nového, patria zábavy, prípitky a samozrejme ohňostroje. Spoločným znakom všetkých osláv je spoločné stretnutie sa, pozastavenie a vzájomné zavinšovanie si.

Obec Vysoká nad Kysucou usporiadala pre všetkých svojich občanov a návštevníkov obce 31. decembra 2019 rozlúčku s končiacim sa kalendárnym rokom 2019.

thumb jaslickova slavnost2019 024Už tradične na druhý sviatok vianočný, 26. decembra 2019, si žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou pripravili pod vedením pani učiteliek Brigity Janitovej a Adely Olšiakovej - Jasličkovú slávnosť.

Po úvodnej básni sa predstavili scénkou, v ktorej priblížili príbeh štyroch súrodencov, ktorí išli do Betlehema k Ježiškovi poprosiť o darček pre chorú mamičku.

thumb analyza zko 11 2019 004Na úvod

Žijeme v konzumnej spoločnosti, v prepychu a pohodlí, nakupujeme prebytok tovaru a tvoríme veľké množstvá odpadov. Odpad dávame v našich domácnostiach do smetných nádob a chodievame ho vysypať do kontajnera pred domom. Väčšina z nás sa nezaoberá myšlienkou, čo sa deje s odpadom ďalej. Takto vzniknutý odpad vozíme na skládky odpadov, prípadne tí nezodpovední len tak do prírody.

thumb vyrezavany betlehem02V roku 1223 pozval taliansky šľachtic Giovanni di Velita do svojho sídla priateľa Františka z Assissi, aby s ním strávil vianočné sviatky. Ten sa počas návštevy priateľovi Giovannimu zdôveril: „Chcel by som napodobniť zrodenie betlehemského dieťaťa a ukázať chudobu a biedu, ktorá ho obklopovala, keď sa narodilo. Ako mu chýbalo všetko, čo novorodenec potrebuje, ako bolo uložené v jasliach a odpočívalo na sene medzi oslíkom a volom.“

thumb upratovanie odpadu 001Nevýhodou veľkoobjemových kontajnerov je ich samotný princíp státia a anonymity. Paradoxne obyvatelia, ktorým ma pristavený kontajner slúžiť, ho využívajú podľa svojej potreby, avšak kontajnery sa často krát stávajú miestami neregulovaných skládok.

thumb trhy kelcov2019 lysik 010Opäť po roku prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najromantickejšie sviatky v roku. V tomto predvianočnom období, kedy odvšadiaľ počuť typické vianočné melódie a všetkých nás obklopuje zhon z nákupov darčekov, je dobré sa zastaviť, stretnúť sa s priateľmi a oslobodiť sa aspoň na chvíľočku od predvianočného stresu.

thumb stromcek ustredie 08Samozrejmým symbolom Vianoc je vianočný stromček. Je obľúbený na celom svete a počas Vianoc sa dnes už nachádza takmer v každej domácnosti. Zelené vetvičky vianočného stromčeka mali v minulosti neraz obetný i magický význam.

Ihličnatý strom si za symbol Vianoc ľudia nezvolili náhodne. Zelená pre našich predkov predstavovala život – ihličnany túto farbu nestrácajú ani v zime. Zvyk vyzdobiť si príbytky halúzkami s ihličím pochádza z pohanských čias.

thumb koledy2019 002Koledy sa v tomto roku spievali i vo Vysokej nad Kysucou V tomto kalendárnom roku sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do celoslovenskej výzvy „Slovensko spieva koledy“. Výzva bola zameraná na predvianočný čas, keď sa v mnohých obciach a mestách na Slovensku stretnú ľudia v kostoloch či na námestiach a spoločne si v rovnaký deň a čas zaspievajú koledy.

thumb lavka kamenec 003Osudom mnohých drevených lavičiek premosťujúcich rieku Kysuca je náchylnosť na podliehanie skaze či hnilobe a preto je nevyhnutná ich pravidelná údržba.