thumb projekt1VÚB Banka a.s. podporí 4 projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov. Projekty dostanú od Nadácie VÚB grant v maximálnej výške 5 000 €. Medzi vybrané projekty a do verejného hlasovania bol zaradený i projekt našej obce!!!

Zo získaných finančných prostriedkov by obec uskutočnila realizáciu projektu prospešnú pre celú komunitu - vybudovanie oddychového miesta.

thumb zozpcch 11 2018003V stredu 20. 11. 2018 sa v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou konala členská schôdza Základnej organizácie zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami.

thumb kom volby2018Komunálne voľby na volebné obdobie 2018 - 2022 sa konali 10. novembra 2018. Komunálnych volieb sa zúčastnilo  1 130 z 2 181 zapísaných voličov, čo predstavuje 51,81%.  Obec Vysoká nad Kysucou je rozdelená na 3 volebné obvody.

thumb rs VnK OcU fasada navrh2Jedným zo súčasných stavebných trendov je i prostredníctvom dostupných materiálov a stavebných technológií čo najefektívnejšie znižovať energetickú náročnosť budov. Vlastníci budov tak môžu, realizáciou vonkajšieho zateplenia a výmenou okien a dverí za energeticky úsporné, začať na energiách ročne šetriť nemalé finančné prostriedky.

thumb veterna kalamita 1 11 2018 002I keď 1. november 2018 bol dňom pracovného pokoja, predsa len nebol sviatočným či oddychovým dňom pre všetkých ... V doobedňajších hodinách došlo v dôsledku nárazového vetra k vyvráteniu stromov na cestu III/2022 smerom do Vyšného Kelčova. Padajúce stromy však zasiahli vedenie verejného osvetlenia, v čoho dôsledku došlo k zlomeniu a spadnutiu betónového stĺpa a pretrhnutiu optického vedenia káblovej televízie.

thumb fotopasca01Odpad, odpad a odpad ... I napriek neustálym výzvam, množstve rôznych kampaní, prosieb, upozornení i vyhrážok, predsa sa medzi nami nachádzajú takí, ktorým je úplne jedno čo vyhodia, kedy to vyhodia a kde to vyhodia!!! Majú zato, že obec či zberné spoločnosti sú tu nato, aby po nich upratovali.

thumb sviatok vsetkych svatych2018 001Každý z nás ľudí, nosí svojich zosnulých v srdci počas celého roka, avšak počas 1. novembra, kedy slávime sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, sa každý z nás snaží viac času stráviť na cintorínoch pri hroboch svojich blízkych či známych.

thumb zber odpadu vrchrieka2018 013V pondelok 29. októbra 2018 realizovali zamestnanci obce zber odpadu pri VOK na Vrchrieke. Pri zbere odpadu v okolí pracovníci našli aj čiernu skládku v lese nad manipulačnou plochou pre prácu s guľatinou. Pracovníci zozbierali 20 ks (!!!) vriec komunálneho odpadu.

thumb prekrytie farskeho potoka2018 002Obec vysoká nad Kysucou dňa 24. 10. 2018 prostredníctvom zamestnancov obce realizovala opravu pôvodného prekrytia vodného toku Farský potok, ktorý prechádza od farskej záhrady okolo rodinného domu p. Alberta Stranczíka.