thumb priprava saly2019 002V úvode každého kalendárneho roka pred konaním sa Reprezentačného plesu obce Vysoká na Kysucou realizujú zamestnanci obce údržbu a celkovú očistu v sále kultúrneho domu. V kalendárnom roku 2019 práce spočívali v:

thumb cistenie kkanalizacie TVHK 001V závere kalendárneho roka 2018 zrealizovala obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom svojich zamestnancom čiastočnú rekonštrukciu hygienicky nevyhovujúcich toaliet v šatniach v telocvični vo Vyšnom Kelčove.

thumb sneh januar2019 030Opakované výpadky elektrickej energie v súvislosti s počasím v mesiaci Januára boli dôvodom vzniku množstva porúch na verejnom osvetlení. Zamestnanci obce tak museli meniť žiarovky či predradník alebo tlmivku, ale v niektorých prípadoch bola nutná i oprava celého svietidla. Z dôvodu nahromadeného snahu a nemožnosti dostať sa k niektorým stĺpom verejného osvetlenia, bola na pomoc objednaná i vysokozdvižná plošina. Tá bola využitá i na odstraňovanie ľadu zo strechy OcÚ.

thumb sneh januar2019 039Vrtochy tohtoročného počasia potrápili s „prácami so snehom“ i samotnú obec. Sprístupnenie verejných priestranstiev, pohrebísk, vstupov do objektov, údržba chodníka v ústredí obce i samotné komunikácie vyťažovali pracovníkov obce. Po ustálení snehovej nádielky došlo k otepleniu a k náýslednému poklesu teplôt čím vznikla poľadovica, čo malo za následok urgentne vykonať posyp miestnych komunikácií.

thumb reprezentacny ples019 0066V sobotu 26. januára 2019 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou XIII. ročník Reprezentačného plesu obce Vysoká nad Kysucou. I tento rok váhu usporiadateľskej zodpovednosti zobrali na svoje „plecia“ zamestnanci obce Vysoká nad Kysucou.

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásil
 dňa: 15. 01. 2019 o 15:00 hod. vo svojom územnom obvode mimoriadnu situáciu. Mimoriadna situácia trvala do piatku 18. 01 2019, kedy bola o 12:00 hod. prednostom Okresného úradu v Čadci odvolaná.

thumb reportaz tv joj 001Vo štvrtok 3. januára 2019 natáčal v našej obci štáb TV JOJ reportáž o aktuálnej snehovej situácii. Reportáž bola odvysielaná v ten deň 3. januára 2019 v hlavnej spravodajskej relácii Noviny TV JOJ. Reportáž si môžete pozrieť v archíve TV JOJ. Reportáž nájdete TU (bežca treba nastaviť na čas 3:46)

thumb silvester2018 003K lúčeniu so starým rokom a k uvítaniu toho nového, patria zábavy, prípitky a samozrejme ohňostroje. Spoločným znakom všetkých osláv je spoločné stretnutie sa, pozastavenie a vzájomné zavinšovanie si.

Obec Vysoká nad Kysucou usporiadala pre všetkých svojich občanov a návštevníkov obce 31. decembra 2018 Silvestrovský ohňostroj spojený so slávnostným prípitkom. Čas konania podujatia bol zámerne vybraný po „ďakovnej” pobožnosti za kalendárny rok 2018, ktorá sa konala o 16:00 hod. v kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou, aby na námestie do centra obce mohli prísť aj tí najmenší obyvatelia.

thumb koncer kubistelova 2018 002V závere kalendárneho roka 2018, presnejšie v nedeľu 30. decembra 2018, priestory farského kostola sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou zaplavili o 15:00 hod. tóny nádherných árií. Stalo sa tak vďaka Vianočnému koncertu rodáčky z Vysokej nad Kysucou – opernej speváčky Michaely Kubištelovej. Miška Kubištelová svojim rodákom a návštevníkom spoločne so svojimi kolegyňami - Annou Dropovou a Janou Fajerovou, zasievala krásne árie svetských i náboženských piesní.