thumb zumpa 05Objekty bývalej Základnej školy vo Vyšnom Kelčove boli v minulosti pripojené na existujúcu žumpu nachádzajúcu sa oproti rodinnému domu pána Antona Ďurčanského. Po výstavbe kanalizácie bola telocvičňa, školská jedáleň i materská škola pripojené na sieť verejnej kanalizácia.

Nakoľko bola Základná škola vo Vyšnom Kelčove uzavretá, kanalizácia ostala zaústená do spomínanej žumpy a to i z dôvodu, že potrubie naberá množstvo balastnej vody, ktorú do verejnej kanalizácie nie je možno odviesť.

thumb odpad oktober 03Obec Vysoká nad Kysucou realizovala jesenný zber objemného a nadrozmerného odpadu. V piatok dňa 27. 9. 2019 boli v obci pristavené 3 veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré slúži občanom pre „víkendovú“ očistu domácnosti. Veľkoobjemové kontajnery boli poskytnuté bezplatne od TKO Semeteš n.o. Následne podľa naplnenosti boli kontajnery vyvážané na skládku odpadov.

thumb kosenie oktober 01V polovici mesiaca október v predstihu pred sviatkom Všetkých svätých obce zrealizovala posledné tohtoročné kosenie a hrabanie trávy na oboch pohrebiskách. Prvotne sa pokosilo pohrebisko a jeho okolie v centre obce a následne i pohrebisko vo Vyšnom Kelčove.

thumb kanalV rámci preventívnych opatrení ako predísť zaneseniu kanalizačných potrubí vedúcich z budovy obecného úradu, zamestnanci obce dňa 9. 10. 2019 prečistili kanalizačné potrubia v smere:

- od obecného úradu pri kotolni po zdravotné stredisko

- od obecného úradu popred Vináreň Hela po zdravotné stredisko

- popred zdravotné stredisko

Práce realizovala obec prostredníctvom zamestnancov obce s použitím špeciálneho hasičského vozidla CAS TATRA 148.

thumb napis 01V kalendárnom roku 2018 realizovala obec Vysoká nad Kysucou, zo získanej dotácie z Environmentálneho fondu, zateplenie administratívnej budovy so sídlom obecného úradu. Nový grafický návrh vzhľadu budovy zahŕňal i osadenie nového nápisu.

thumb Joj logoV piatok 8. novembra 2019 natáčal v našej obci štáb z TV JOJ reportáž o veži kostola sv. Matúša. Reportáž bola odvysielaná v sobotu 9. novembra 2019 v relácii Noviny TV JOJ. Reportáž pod názvom „Tajomstvo kostolnej veže“ si môžete pozrieť TU (Bežca treba nastaviť na čas 13:24)

thumb ruzenec vrchrieka2019 018V mesiaci október si uctievame Pannu Máriu ružencovými pobožnosťami a spoločne sa modlíme i pod holým nebom. V nedeľu 13. 10. 2019 pri krásnom slnečnom počasí, keď lístie šušťalo pod nohami, sa stretlo viac ako 170 veriacich pri kaplnke Panny Márie Lurdskej vo Vysokej nad Kysucou – Vrchrieke, Lazy. Rodáci z Vrchrieky, ako i veriaci z okolia sa zišli a uprostred lesov si spoločne uctili Pannu Máriu modlitbou Svätého ruženca.

thumb lupeznicky pochod2019 017Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Obcou Vysoká nad Kysucou, DHZ Vysoká a ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou pripravili v piatok 11. 10. 2019 už 16-ty ročník Lúpežníckeho pochodu – večernej turistickej vychádzky v rámci ktorej sa jej účastníci mali možnosť stretnúť s viacerými rozprávkovými postavami.

thumb workout 011V dobe, ktorá sa nám snaží ponúkať množstvo technických vymožeností, ktoré sa snažia obmedziť náš pohyb na minimum, je veľmi dôležité hľadať a vytvárať zariadenia či aktivity, kde práve naopak budú naše deti a mládež tráviť voľný čas aktívne. Táto myšlienka bola tou povestnou ideou, ktorá stála pri zrode zámeru výstavby workoutového ihriska v centre obce Vysoká nad Kysucou.