thumb skrining IMG 5529V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva obec Vysoká nad Kysucou zriadila mobilné odberné miesto tzv. MOM. V rámci neho boli v obci vytvorené dve odberné miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 a to v budove obecného úradu v ústredí obce a v budove bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove. Obyvatelia obce sa mohli otestovať na ochorenie COVID-19 v priebehu dvoch dní v sobotu 23. januára 2021 (v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod.) a v nedeľu 24. januára 2021 (v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.).

thumb posypova nadoba vrchrieka 20210105 124042Problematickým úsekom počas zimného obdobia je i stúpanie miestnej komunikácie vedúcej na Vrchrieku v časti za železničnou traťou. Z tohto dôvodu bola i na tento úsek umiestnená nádoba so suchý posypovým materiálom samozrejme i s lopatkou. 

Ďalšia nádoba s posypovým materiálom bude po jej dodaní umiestnená na tejto miestnej komunikácii v časti pri kontajneri TKO, aby bolo v prípade potreby možné posypať jej záverečné stúpanie „k Helienkovi“. 

thumb oznacenie osad IMG 5268Vzniknutá pandemická situácia v dôsledku ochorenia COVID-19 obmedzila síce náš pohyb a stretávanie sa, ale zákazy a usmernenia dali priestor i vzniku nových myšlienok a nápadov. Odporúčanie, aby sme čas trávili prechádzkami v prírode dalo podnet vzniku myšlienke spropagovať jednu z najväčších krás a zaujímavostí našej obce a tou sú osady. Autorom tejto jedinečnej myšlienky je pán Anton Opial, ktorý sa ju i sám autorsky podujal zrealizovať. 

thumb Snímka obrazovky 2020 12 31 o 20.38.11.pngV snahe poskytnúť vodičom rýchlu pomoc v čase poľadovice, obec rozmiestnila v najinkriminovanejších úsekoch miestnych komunikácií žlté posypové nádoby so suchým materiálom. Tie boli  označené nápisom obce a vybavené i malou lopatou. Miesto polohy každej posypovej nádoby (s využitím jej GPS lokácie) bolo zároveň „zanesené“ i mapy, ktorú vodiči nájdu na webovej stránke obce a v mobilnej aplikácii Vysoká nad Kysucou.

thumb Zateplenie OcU DSC 5394Jedným zo súčasných stavebných trendov je i prostredníctvom dostupných materiálov a stavebných technológií čo najefektívnejšie znižovať energetickú náročnosť budov.  Aktívnu snahu na zníženie energetickej náročnosti budov vo svojom vlastníctve vyvíja i obec Vysoká nad Kysucou. Nakoľko sa však, pri veľkosti verejných budov a im prislúchajúcim stavebným pravidlám, jedná  o pomerne náročné investície, obec Vysoká nad Kysucou sa snaží aktívne zapájať do rôznych zverejnených výziev a programov, vďaka ktorým by získala finančné prostriedky na realizáciu svojich zámerov. 

thumb pluh posypac 20201217 132104I keď v dnešnej dobe dokážeme počasia čiastočne predpovedať, predsa sa len jedná o nevyspytateľný fenomén, ktorý dokáže „prekvapiť“. Bez dostatočnej techniky sa však jeho vrtochy zvládajú len veľmi ťažko. 

V snahe zefektívniť a skvalitniť realizáciu údržby miestnych komunikácií v zimnom období Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojej schôdzi dňa 15. 12. 2020 schválilo rozpočtové opatrenie č. 12/2020, ktorého súčasťou bol i nákup prednej šípovej radlice a traktorového závesného posýpača na obecný traktor Valtra A90.

thumb betlehem TVJOJ Snímka obrazovky 2020 12 26 o 7.31.27.pngVysocký drevený Betlehem zaujal aj štáb televízie JOJ, ktorý o ňom 25. decembra 2020 prišiel natočiť i reportáž. Vysoká nad Kysucou sa tak dostala do hlavnej spravodajskej relácie Noviny TV JOJ. Pozrite si reportáž odvysielanú 25. 12. 2020 vo videoarchíve TV JOJ na linke https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/85616-noviny-tv-joj (bežca si treba nastaviť na čas 27:41).

thumb Betlehem IMG 5289Autorom prvého betlehemu bol údajne František z Assisi zakladateľ rehole františkánov. Na Vianoce v roku 1223 pripravil v jaskyni v talianskom Grecciu jasle, do ktorých uložil živé dieťa. Vedľa stála Mária a Jozef, priviedli aj osla a vola. Napodobnením situácie opísanej v Biblii chcel František upozorniť spolubratov aj miestnych ľudí na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet. V nasledujúcich rokoch si obyvatelia Greccia sami pripravovali živé aj umelé betlehemy a podľa Františkovho príkladu si rozdávali darčeky, aby napodobnili lásku Boha, ktorý sa nám sám dal ako dar. Tento zvyk sa neskôr rozšíril do všetkých krajín. 

thumb Priekopa siroky most IMG 4904Prívalové dažde v priebehu kalendárneho roka 2020 nespôsobovali len vybreženie lokálnych potokov, ale i zavodnenie priekop, z ktorých sa voda následne preliala do záhrad a pivníc susedných domov či na miestnu komunikáciu. V snahe zabrániť vzniku ďalších škôd obec pristúpila k realizácii protipovodňových prác v častiach obce Široký most a Vrchrieka.