thumb ocenenie deti 2019 096Vo štvrtok 13. júna 2019 o 11:00 hodine privítal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha v sále kultúrneho domu 92 talentovaných a šikovných detí zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktoré uspeli v rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

Stretnutie bolo dôkazom, že vysocké deti patria medzi súťaživé a šikovné deti, ktoré popri svojich školských povinnostiach obetujú svoj voľný čas reprezentácii nielen seba, ale predovšetkým školy a v konečnom dôsledku i celej našej obce Vysoká nad Kysucou.

thumb valanie maja 2019 047„Máj“ je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam. Pôvodný význam májov upadol, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách dodnes. Na Slovensku napríklad máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je vydaja súca dievka/ich milenka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec. Pre našu obec Vysoká nad Kysucou bol výnimočný 30. apríl 2019! Pretože v našej obci v priebehu celého dňa postupne „vyrástali“ tradičné máje a tie obec krášlili celý mesiac.

Na stránkach Žilinského samosprávneho kraja bol zverejnený Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2019/2020 (GVD). Nájdete ho priamo na linke http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsk-gvd-obdobie-2019-2020-pripomienkovanie.html , kde zároveň nájdete i adresy, kde môžete navrhovaný cestovný poriadok ŽSR 2019/2020 (GVD) pripomienkovať. Pokiaľ teda máte návrh na podstatnú zmenu, neváhajte ...

thumb strieborna kysuca2019 ou 004Obec Vysoká nad Kysucou každoročne, pri príležitosti dňa Zeme, pre organizácie pôsobiace na jej území, ale i dobrovoľníkov, vyhlasuje výzvu „Strieborná Kysuca“.

 

 

thumb den matiek2019 013Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete. V tento deň dávajú deti svojím mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. V tomto sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť matky. Veď každá mama cíti nielen slzy vo svojich očiach, úsmev na svojich perách, ale pozerá a vidí, počúva a počuje všetkých naokolo.

thumb vstup telocvicna 011Obec prostredníctvom vlastných zamestnancov zrealizovala odstránenie havarijného stavu vstupného schodu do budovy telocvične vo Vyšnom Kelčove. Dňa 17. 4. 2019 bol odstránený narušený betón a zrealizované šalovanie a nasledujúci deň betónovanie. V rámci týchto prác boli novým náterom ošetrené i vstupné dvere, mreže na dverách a bočné steny hlavného vchodu do telocvične.

thumb dlazdenie balkonov 004Realizáciou zateplenia budovy obecného úradu došlo k rozšíreniu balkónov na budove obecného úradu o hrúbku izolačnej vrstvy. Medzi pôvodným podlahou balkónov a vrstvou minerálnej vlny tak došlo k vytvoreniu priestoru, kde by mohlo dôjsť k zatekaniu vody.

thumb pristresok kniznica 007Počas realizácie zateplenia budovy obecného úradu došlo k odstráneniu pôvodného železného prístrešku nad schodiskom do obecnej knižnice. Nad vstupných schodiskom bol postavený nový drevený prístrešok. Jeho stavbu realizovala spoločnosť Ekodrevstav. Nový prístrešok bol osadený na pôvodné pätky. Po výstavbe nového prístrešku zamestnanci obce zrealizovali zaústenie dažďových zvodov do dažďovej kanalizácie. Práce boli dokončené dňa 28. 3. 2019

thumb lavicky park 001V mesiaci apríl boli na námestí obce realizované jarné práce to: odkyrtie a sprevádzkovanie fontány, jarné hrabanie trávy, zametania štrku a montáž lavičiek. Pracovníci obce opravili poškodené oplotenie detského ihriska a orezali konáre zo stromov.