starosta foto2017 svKalendárny rok 2017 je už históriou. Koľkí ľudia sa ho chceli dožiť a nám bolo dopriate ho prežiť a dokonca i tvoriť. Mám zato, že máme za sebou úspešný rok – veď sa nám podarilo zrealizovať množstvo drobných obecných prác, okrem hospodárenia z vlastnými finančnými zdrojmi sa nám podarilo získať i dotáciu na opravu chodby na prízemí ZŠ s MŠ E. A. Cernana, dotáciu na výmenu okien na budove Domu služieb, boli sme úspešní s projektom Z chalupy do chalupy – z Vysokej do Jaworzinky, získali sme dotáciu od spoločnosti KIA Motors Slovakia a Žilinského samosprávneho kraja na rekonštrukciu šatní pre prípravku, žiakov a dorast TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, dotáciu od Žilinského samosprávneho kraja na podujatie Festrock Vysoká či dotáciu na navigačný systém v obci. Podarilo sa nám kompletne zrekonštruovať toalety na poschodí materskej školy v ústredí, toalety v materskej škole vo Vyšnom Kelčove či vybudovať prístrešok pred Domom nádeje vo Vyšnom Kelčove. Tesne pred dokončením je výstavba toaliet pri cintoríne v ústredí obce.

Podarilo sa nám kompletne zrekonštruovať toalety na poschodí materskej školy v ústredí, toalety v materskej škole vo Vyšnom Kelčove či vybudovať prístrešok pred Domom nádeje vo Vyšnom Kelčove. Tesne pred dokončením je výstavba toaliet pri cintoríne v ústredí obce. Svojpomocne sme zmodernizovali ineriér chodieb budovy obecného úradu či zateplili severnú stenu zdravotného strediska. V spolupráci s aktívnymi obyvateľmi sa nám podarilo postaviť novú drevennú lávku do osady Škradné, opraviť most u Rekši či uložiť korýtka do priekopy pozdĺž miestnej komunikácie U Liskov.

Z vlastných zdrojov sa nám opäť podarilo zrekonštruovať niektoré z miestnych komunikácií v zmysle schváleného poradovníka. Popri výkonu samotnej samosprávy sa nám podarilo zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. 

Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia. Život nám priniesol i neúspechy v podobe neschálených projektov či žiadostí o dotáciu a za seba hovorím, že najviac ma mrzí nepodporenie dotácie na výstavbu telocvične, zateplenie budovy obecného úradu čí nepodporenie krásneho projektu rozhladne a cyklocesty. Padáme však preto, aby sme opäť vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či ťažké chvíle len motivujú k ešte väčšej usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov riešenia.

 

Vážení spoluobčania,

Dovoľte mi z tohto miesta poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva, taktiež všetkým zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom, futbalistom, pánovi farárovi, OZ Voľný čas,všetkým folklóristom, aktivistom, celému radu dobrovoľníkov, jednoducho všetkým obyvateľom našej obce, pretože bez ich osobnej podpory, angažovanosti, snahy a pochopenia by bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem i tým, ktorí našu prácu neustále kritizujú, lebo bez ich motivácie by sme mohli upadnúť do letargie nečinnosti.

Dovoľte mi však ospravedlniť sa vám i celej našej obci - za každé moje nesprávne rozhodnutie, za nepochopenie, za odlišný názor či slová vyrieknuté v zlosti alebo v afekte, ktorými som náhodou urazil alebo rozhneval niektorého z Vás.

Prajem Vám krásny a úspešný rok 2018. Nech je počas neho vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech nik neodíde z Vášho rodinného kruhu a s Vašimi najbližšími zažijete počas nadchádzajúceho roka chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať …


Mgr. Anton Varecha
starosta obce