deti DHZ HKDHZ Horný Kelčov Vás žiada o podporu v súťaži "NAJSYMPATICKEJŠIE DETSKÉ HASIČSKÉ DRUŽSTVO". Súťaž prebieha v KYSUCKOM VEČERNÍKU. Kysucký večerník vychádza každý UTOROK. Na strane 20 sa nachádza hlasovcí kupón, ktorý treba vyplniť.

1 kupón = 1hlas

Hlasovacie číslo: 10 DHZ Horný Kelčov

Meno a priezvisko: ……..a tel.č…………

Detské hasičské družstvo môže získať 1000€ !!!

Za každý hlas vopred ĎAKUJEME!

 

10. DHZ Horný Kelčov Družstvo dievčat do 15 rokov začalo fungovať v roku 2014. Pravidelne navštevovali týždenné tréningy, ktoré viedla Bc. Ľubomíra Strížová. Hneď v začiatkoch začalo krúžok mladých hasičov navštevovať 8 dievčat postupne sa pridávali ďalšie. V roku 2015 družstvu dievčat zakúpil sponzor A&T group a.s., Vysoká nad Kysucou kompletnú výzbroj a výstroj pre 10 členné družstvo.

Dievčatá majú za sebou niekoľko súťaži nie vždy si odniesli prvé miesta ale nikdy nie ani posledné. Na okresnom kole hry plameň si minulý rok odniesli krásne 4. miesto a rok pred tým 3. miesto. V súčasnosti DHZ Horný Kelčov má 10 členné družstvo dievčat do 15 rokov a 7 členné družstvo chlapcov do 15 rokov. Doposiaľ sa zúčastnili 3 krát okresného kola hry plameň, 2 krát hasičského päťboja v Púchove, 1 krát jarného sústredenia v Zákopčí kde si Tatiana Barčaková odniesla ocenenie najlepšej strelkyne zo vzduchovej zbrane.

 

deti DHZ HK