Vážení klienti,
Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovolenky budú uzavreté odbory Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou a to nasledovne:
Odbor prednostu obecného úradu a výstavby
od 3. júla do 15. júla 2014
Odbor daní a miestnych poplatkov
od 4. júla do 21. júla 2014
Odbor matriky a evidencie obyvateľstva
od 3. júla do 16. júla 2014
Odbor sociálnych vecí
od 3. júla do 15. júla 2014
Za pochopenie Vám úprimne ďakujeme.

thumb dovolenkaVážení klienti Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovolenky budú uzavreté odbory Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou a to nasledovne:

 Prednosta obecného úradu
od 4. júla do 17. júla 2018

Odbor sociálnych vecí 
od 6. júla do 17. júla 2018

Odbor daní a miestnych poplatkov 
od 6. júla do 17. júla 2018
 

Odbor financií 
od 6. júla do 13. júla 2018

Starosta obce 
od 3. augusta do 13. augusta 2018

Odbor matriky a evidencie obyvateľov 
dlhodobo PN


Za pochopenie Vám úprimne ďakujeme.