thumb Dōün 353Po návšteve najatraktívnejších a najnavštevovanejších lokalít v Českej časti Švýcarska mierime na ďalšie dva dni do susedného Saského Švýcarska. Prvý deň len „na kraj“. Ešte pred kúpeľným mestečkom Bad Schandau odbočíme do úzkeho údolia smerom na dedinku Ostrau. Asi v polovici cesty vystupujeme a pokračujeme peši. Spočiatku ideme lesnou cestou. Po zhruba 1,5 km prichádzame pod obrovskú skalnú vežu Falkenstein 381 m, osamote sa vypínajúcu takmer 100 m nad okolitý terén a jej kolmé steny dokážu zdolať len skúsení horolezci. V stredoveku slúžila ako strážna veža.

thumb Dōün 042Tieto ľudové názvy sa začali používať už koncom 18. storočia pre územie Labských pieskovcov na nemeckej strane, a neskôr aj pre časť Děčínskej vrchoviny na území Čiech, podľa švajčiarskych maliarov pôsobiacich v Drážďanoch, ktorým táto krajina pripomínala ich domovinu.

České a Saské Švýcarsko je územie medzi mestami Pirna a Děčín rozkladajúce sa na oboch brehoch rieky Labe, tvorené kvádrovými pieskovcami, ktoré vznikli spevnením piesku usadeného na dne pôvodného mora asi pred 100 miliónmi rokov a následným vývojom vyvolaným tektonickými pohybmi a zvetrávaním je európskym unikátom. Divoká krása hlbokých kaňonovitých údolí, kolmých skalných stien a veží priťahovala záujemcov o ich poznávanie od počiatkov rodiacej sa turistiky.

thumb SĖovskā skaly 014V stredu 20. júla 2016 sa vysockí turisti a seniori  po dlhšej prestávke, spôsobenej aj organizovaním júnovej 24 dňovej Cesty na Mesiac, vybrali na ďalšie potulky po Slovensku. Tento krát si to namierili do najkrajšieho skalného mesta na Slovensku – do Súľovských skál.

thumb ubovn. vrchov 192Čas chvátá ani bláznivý ... spieva v jednom zo svojich hitov „božský“ Kája. Nám pre všelijaké súkromné a pracovné zaneprázdnenie stihli „uchvátat“ dva roky pokiaľ sme sa konečne dostali k pokračovaniu našej tretej cesty Naprieč Slovenskom.

V roku 2013 sme túto cestu začali z trojhraničia Slovensko - Poľsko - Česko s cieľom prejsť na trojhraničie Slovensko - Česko – Rakúsko popri slovesko -„moravskej“ hranici. K jej pokračovaniu sa v pôvodnej trojici dostávame až v pondelok 2. mája 2016.

thumb 5Úlohu v pranostikách počúranej Žofky na seba v tomto roku prevzali jej kamaráti Servác a Bonifác. A aby jej neurobili hanbu, tak sa počas piatku a sobotňajšieho rána činili veľmi statočne. Popri potrebnom daždi však ich snaženie odradilo veľa turistov od účasti na 17. ročníku turistického pochodu Krajom Drotárie, ktorý v sobotu 14. mája 2016 organizoval Klub turistiky Vysoká nad Kysucou.

thumb ubovn. vrchov 042Cieľom ďalšieho turistického výletu usporiadaného Klubom turistiky Vysoká nad Kysucou bolo pre našich turistov doposiaľ celkom neznáme slovenské pohorie Ľubovnianska vrchovina. Ľubovnianska vrchovina patrí do Východných Beskýd, zaberá časť okresu Stará Ľubovňa a na severe hraničí s Poľskom.

thumb Javorncka brzda 024Šieste tohtoročné „seniorské“ potulky po Slovensku môžu mať  aj prívlastok pracovné. Touto časťou Javorníkov povedú totiž trasy 17. ročníka medzinárodného turistického pochodu Krajom Drotárie a „potulky“ poslúžili na oboznámenie sa sprievodcov s trasami.

Vo štvrtok 21. 04. 2016 je, po vyjasnení a vpáde severského vzduchu, mrazivé ráno s teplotou -3°C a na bielo vymaľovanou krajinou počas celej našej cesty do Považskej Bystrice,  odkiaľ  po takmer pol hodine čakania pokračujeme autobusom do Dolnej Maríkovej.

thumb DSCN0066Tomáš Uhorčík, rodák z Predmiera – toho turzovského,  po úteku z väzenia na Bytčianskom zámku, ku ktorému mu pomohol Juraj Jánošík, strávil údajne zimu v r. 1710 vo Veľkom Rovnom v osade U Pavlíkov.                                                                                        

Po javorníckych kopcoch teda určite prešiel nejeden krát. A po nich viedli aj trasy 3. ročníka turistického pochodu Po stopách Tomáša Uhorčíka, ktorého organizátorom je Turistický klub Turzovka.

thumb OÁüadnica 046Návšteva turisticky zaujímavých miest formou krátkych turistických vychádzok seniorov vcelku upútala a tak po každej absolvovanej akcii obyčajne dôjde na otázku, kde pôjdeme na budúce? Minulé „na budúce“ bolo v Oščadnici. Počasie k nám bolo opäť prajné a prispelo k výbornej nálade. Po vystúpení z autobusu v centre obce prechádzame pekným námestíčkom. Mostom smerom na Zagrapu potom na pravý breh potoka Oščadnica, ktorý tečie od mosta v smere toku čerstvo zrekonštruovaným korytom.