14Už v počiatkoch rozvoja turistiky sa za účelom zlepšenia výhľadov začali budovať na významnejších a hlavne navštevovaných „kopcoch“ rozhľadne – vyhliadkové stavby prečnievajúce okolitý terén. Budované boli najskôr z dreva, neskôr z kameňa, alebo kombinovaním týchto základných stavebných materiálov. Ich jedným spoločným znakom bol tvar veže. Úplne odlišnou stavbou, plniacou funkciu rozhľadne, je Stezka v oblacích na juhozápadnej rázsoche Slamníka 1233 m v pohorí Králicky Sněžník v katastri obce Dolní Morava (okres Ústí nad Orlicí).

thumb IMG 2674Tisícročia trvalo vodám Hornádu pokiaľ sa v jednom zo svojich nespočetných meandrov zarezal do strmého svahu Šikľavej skaly, nachádzajúca sa rozhraní Volovských vrchov a Hornádskej kotliny,  a vytvoril na jej úpätí rozsiahly previsnutý skalnatý stupeň. V jeho ďalšej „tvorbe“ mu bolo zabránené v poslednej tretine 19. storočia pri výstavbe košicko - bohumínskej železnice, keď jeho koryto odklonili a v pôvodnom koryte navŕšili násyp po ktorom viedla nová železnica. Aj tú neskôr, pri jej modernizácii v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, presunuli z jeho pravého brehu na ľavý, zdvojkoľajnili a zelektrifikovali.

thumb IMG 2636Vodopád tvoria zvislé, alebo subvertikálne stupne (skalné prahy) v riečnom koryte, cez ktoré prepadá vodný tok – to je definícia z wikipédie. Vodopády patria k vcelku vzácnym krajinotvorným prvkom a práve pre svoju nevšednosť sú lákadlom k ich návšteve. K ich zhliadnutiu je však nutné prekonať často väčšie vzdialenosti nakoľko bývajú ukryté v záveroch strmých horských dolín.

thumb IMG 2623Účastníci prvého tohtoročného autobusového turistického výletu, ktorý organizoval Klub turistiky Vysoká nad Kysucou sa v sobotu 21.1.2017 vybrali na Oravu – presnejšie do Žaškova na 10. ročník lyžiarskeho prechodu Žaškovským chotárom.

thumb Hrebienok 17.1.2017 024Vysokotatranský Hrebienok už piaty rok láka počas zimy k návšteve a návštevníkom ponúka na obdiv dve umelecké ľadové atrakcie – Tatranský dóm  a sochárske diela vytvorené z ľadu v rámci podujatia TATRY ICE MASTER súťažného stretnutia sochárov z ôsmich štátov, ktorí zanechali svoje diela motivované svetovou architektúrou a mýtami a legendami na obdiv,  žiaľ len do času, kým im slnečné lúče nevrátia pôvodné skupenstvo.

thumb IMG 2495Nový rok beží, a už sa mu podarilo odbehnúť niekoľko rekordne mrazivých dní. Na skončenie tejto, prvej,  mrazivej série čakali aj turisti seniori, aby sa mohli vybrať na svoju prvú vychádzku v roku 2017. Necestovali na ňu ďaleko. Trasa viedla po slovensko-moravskom pohraničí z Milošove do Svrčinovca.

thumb 13V predposledný decembrový deň uplynulého roka zaplnilo viac ako 100 turistov vestibul železničnej stanice v Čadci, odkiaľ sa potom spoločne vybrali na kopec Jurošák 627 m, aby sa pri vatre z prinesených polienok a symbolicky pripili šampanským na končiaci aj nastávajúci rok.

Na rad sa postupne dostala nielen „opekačka“ a konzumácia iných dobrôt, ale tiež debaty motivované spomienkami aj budúcoročnými plánmi.

thumb SpiÁsk Nov Ves 110

Prvá písomná zmienka o Spišskej Novej Vsi sa nachádza v listine ostrihomského arcibiskupa z 29.11.1268, no vzniknúť musela oveľa skôr, pretože v listine sa už spomína ako dedina, ktorá mala kostol aj faru. Dnes je toto mesto s viac ako 38.000 obyvateľmi štrnástym najľudnatejším na Slovensku.

thumb Olomouc 015Olomouc – mesto v srdci Moravy ležiace na sútoku riek Moravy a Bystřice, obklopené úrodným Hornomoravským úvalom, ktoré patrilo od počiatku Českého kniežatstva medzi najvýznamnejšie české kráľovské mestá a dnes je s viac ako 100 000 obyvateľmi 6. najväčším mestom  Českej republiky, bolo cieľom posledného z tohtoročných turistických výletov, ktoré počas roka organizoval Klub turistiky Vysoká nad Kysucou.  Motívom usporiadania výletu v predvianočnom období boli vyhlásené olomoucké vianočné trhy.