thumb foto hody4Pri príležitosti sviatku sv. Matúša - patróna farského kostola vo Vysokej nad Kysucou sa vo Vysokej nad Kysucou každoročne konajú Matúšovské hodové slávnosti. Inak tomu nebolo ani tento rok. Hodové „trojdnie“ trvalo od piatku 21. septembra 2018 až do nedele 23. septembra 2018.

 

 

 

Matúšovské hodové slávnosti 2018 boli otvorené v piatok 21. septembra 2018 o 18:00 hodine vernisážou autorskej výstavy Stanislava Mikovčáka - VÔŇA DEDOVIZNE. Vernisáž výstavy sa konala vo výstavných priestoroch vestibulu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. Jedinečný podvečer svojím slávnostným príhovorom otvoril starosta obce Mgr. Anton Varecha, v ktorom privítal prítomných hostí no predovšetkým samotného autora Stanislava Mikovčáka. Ten návštevníkom pohladil svoju dušu umelca a myšlienky, ktorého ho sprevádzajú vo svojom ateliéri pri tvorbe nádherných a jedinečných diel. V pripravenom programe vystúpila ĽH Muzička spod Grúňa. Večerom sprevádzala p. Mgr. art. Lenka Bytčánková. Výstava VÔŇA DEDOVIZNE – je verejnosti prístupná i v týchto dňoch.

 

 

Sobota 22. septembra 2018 patrila tradične už poľovníkom z poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, ktorí potvrdili svoje kvality a navarili na námestí v ústredí obce vynikajúci poľovnícky guláš.

 

Všetci návštevníci mohli ochutnať a pozbierať potrebné sily na večerný hudobný program, ktorý sa niesol v znamení rockovej hudby. Program FESTROCK VYSOKÁ 2018 odštartoval o 17:45 hodine na námestí pred budovou obecného úradu svojim sólom na bicie mladý hudobník z Vysokej nad Kysucou Michal Zborovan ml.. I tohtoročný výber účinkujúcich kapiel mal na starosti muzikant telom i dušou Anton Dorociak a početnej diváckej kulise sa postupne predstavili: Katapult reviband (Turzovka), Bezpochýb (alternative rock, Turzovka) a Mad Frequency (nu-metal-grunge, Turzovka). Hlavnou hviezdou rockového večera bolo známeho hudobné zoskupenie HRDZA (folk, world music, Prešov), ktoré nezostalo nič dlžné svojej dobrej povesti a tí čo prišli si to určite aj patrične „užili“.

 

Vyvrcholením celého „hodového trojdnia“ bola nedeľa 23. septembra 2018. Námestie v centre obce sa už od skorých ranných hodín začalo postupne zapĺňať rôznymi stánkami. Prví návštevníci Matúšovských hodových slávností si mohli už o 8:00 hodine prezrieť tradičný remeselnícky jarmok, v ktorom sa postupne prezentovali ľudové remeslá, ale samozrejme i rôzny „hodový tovar“.

 

Atmosféru začínajúceho sa hodového dňa pripomínala i lákavá vôňa "hasičského" guláša.

 

Nedeľňajší program začal o 9:15 hod. slávnostným sprievodom, ktorý smeroval od budovy obecného úradu do farského kostola sv. Matúša, za účasti starostu obce, poslancov OZ, členov oboch dobrovoľných hasičských zborov, členov poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, folkloristov a sprievod svojou hudbou a spevom sprevádzala i Muzička spod Grúňa. Samozrejmou súčasťou hodových slávností bola slávnostná „hodová“ svätá omša, ktorú celebroval tit. kanonik Mgr. Ladislav Herman spoločne s domácim pánom farárom Mgr. Františkom Mikulášom.

 

Hlavný kultúrny program, ktorý sa začal o 12:45 hod., otvorila Simonka Varechová básňou od Milana Rúfusa - Modlitba za Slovensko.  Pozvanie sprevádzať programom prijala vynikajúca moderátorka Katarína Borisová. V úvode kultúrneho programu sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha. Starosta vo svojom príhovore privítal všetkých prítomných a zaželal im príjemnú zábavu a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zdarný priebeh tohtoročných Matúšovských hodových slávností. Pozvanie na hlavný kultúrny program prijali: poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár, starosta obce Makov Martin Pavlík, starosta obce Zborov nad Bystricou Mgr. Juraj Hlavatý s manželkou, primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis s manželkou, primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, starosta obce Korňa Štefan Belko a poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou spoločne s hlavným kontrolórom obce.

 

V úvode kultúrneho programu sa divákom predstavila ľudová hudba Muzička spod Grúňa, Dievčence z Vysokej a časť FS Vysočanka. 

 

Obdiv a potlesk zožali za svoje vystúpenie Zbojníci z Lupežova, ktorí sa predviedli spoločne s Dievčencami z Vysokej a ľudovou hudbou Muzička spod Grúňa s pásmom „ZBOJNÍCKA SVADBA“, pod ktorú sa režisérsky podpísal pán Ivan Gajdičiar st.

 

Veľký potlesk zožalo i vystúpenie MUZIKY SPOD RAČE, v ktorej pôsobia hudobníci a speváčky i z Vysokej nad Kysucou.

 

Súčasťou nedeľňajšieho kultúrneho programu bolo i oceňovanie osobností obce Vysoká nad Kysucou. Ocenenia laureátom odovzdávali starosta obce Mgr. Anton Varecha a poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár. Cenu obce Vysoká nad Kysucou si prevzali: Marián Cvikel – za prácu v prospech športu v obci a výkon občianskych záležitosti, Štefan Hlavačák – za reprezentáciu obce a celoživotnú prácu v prospech rozvoja športu v obci, Ján Jurkovič – za celoživotnú prácu v prospech rozvoja športu v obci a Helena Nevidzanová – za rozvoj kultúry, reprezentáciu obce a výkon občianskych záležitosti. Cenu starostu obce Vysoká nad Kysucou si prevzali: Anton Dorociak – za aktívny rozvoj kultúry v obci a organizáciu kultúrnych podujatí, Anton Ďurčanský – za aktívnu spolkovú prácu a zveľaďovanie majetku obce a Lukáš Kovalík – za hrdinský čin a záchranu ľudského života.

 

Vyvrcholením celého hlavného kultúrneho programu bolo vystúpenie - Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Slovenský ľudový umelecký kolektív je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku už od roku 1949. Jeho tvorba vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracováva do umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov. Počas viac ako 66-ročnej histórie so SĽUK–om spolupracovalo mnoho výrazných umeleckých osobností – choreografov, výtvarníkov, skladateľov a profesionálnych interpretov. Hudobný profil telesa najviac ovplyvnil Alexander Moyzes, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a ďalší. Ako choreograf a umelecký šéf SĽUK dlhodobo a výrazne formoval Juraj Kubánka. Medzi nezabudnuteľných interpretov, ktorí pôsobili v SĽUK–u, patria Heda Melicherová, bratia Ševčíkovci, bratia Antalíkovci, Rinaldo Oláh, Ján Berky a mnohí ďalší. SĽUK so svojím viac ako hodinovým pásmom „KRÍŽOM - KRÁŽOM“ pre všetkých návštevníkov vystúpil v absolútne zaplnenej sále kultúrneho domu.

 

... a ešte raz SĽUK na fotografiách Rudyho Kuljovského.

 

Aj keď nie vždy počasie praje, vďaka krásnemu programu, početnej návštevnosti a vzácnym hosťom tak možno považovať Matúšovské hodové slávnosti 2018 za vydarené. Tie by sa však nemohli uskutočniť bez veľkého množstva zainteresovaných ľudí, spoločenských organizácií a zamestnancov obce. Preto každému jednému, ktorý sa podieľal akoukoľvek pomocou na organizácii Matúšovských hodových slávností 2018 vyslovuje starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha úprimné ĎAKUJEM.

 

Text: Nikola Zajacová

Foto: Maroš „Makalač“ Kmínek, Rudy Kuljovský, Ing. Ján Lisko, Mgr. Anton Varecha

 

Pozrite si viac fotografií z celej hodovej nedele 23. septembra 2018 ako jej priebeh zachytil svojim fotoaparátom Rudy Kuljovský ...

Album fotografií 1 

Album fotografií 2

Album fotografií 3

 

Video z Matúšovských hodových slávností 2018 sa aktuálne spracováva a bude zverejnené po jeho dokončení ...