thumb vysocky drevorubac2018 070V sobotu 02. júna 2018 sa uskutočnil už 14. ročník drevorubačskej súťaže t.j. zručnosti v práci s ručným drevorubačským náradím v štyroch disciplínach. Súťaž je neodmysliteľnou súčasťou váľania mája vo vyšnom Kelčove. O stavanie mája sa starajú členovia DHZ Horný Kelčov a drevorubačskú súťaž zabezpečujú spoločne s Občianskym združením Voľný čas.

 

 

Tento rok sa súťažilo v dvoch vekových kategóriách: do 40 rokov a 41 roční a starší. Paradoxom je, že rozdelenia účastníkov do dvoch kategórií podľa veku sa domáhali tí mladší. Už tradične súťažiaci prerezávali klát dvoj mužnou pílou, prerúbavali klát, štiepali klátik na polienka a ukladali 1 prm paliva. V ich snahe po dosiahnutí čo najlepších časov boli povzbudzovaní vyše 30-tkou divákov.

 

Výsledky:

 

Muži do 40 rokov

1. Marcel Krkoška

2. Tomáš Jašík

3. Jakub Mlkvík

4. Andrej Jakubík

 

Muži nad 40 rokov

1. Ľubomír Doboš

2. Martin Mlkvík

3. Ján Jakubík

4. Ľubomír Pavlík

5. Dušan Vojtek

6. František Vanča

 

Po skončení drevorubačskej súťaže sa konalo tradičné váľanie Mája. Už z diaľky bolo počuť spev Dievčeniec z Vysokej, ktoré prišli spolu s ľudovou hudbou Muzička z pod Grúňa a nechýbal ani alegorický voz s maskami. Nechýbalo ani občerstvenie, či chutný „Jagareček“ a grilované pochúťky.

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Anton Ďurčanský