thumb peticia kanal 01Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou iniciovali Petíciu za odstránenie závad diela „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ na miestnych komunikáciách, ceste II/487 a ceste III/2022 v obci Vysoká nad Kysucou.

Podpísaní obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou a majitelia nehnuteľností v obci Vysoká nad Kysucou tak žiadajú spoločnosť SEVAK a.s., ako objednávateľa diela „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ o okamžité odtránenie už niekoľko krát reklamovaných a i samotnou obcou Vysoká nad Kysucou urgovaných závad diela, ktoré spočívajú v poškodenom a upadnutom asfaltovom kryte na miestnych komunikáciách, ceste II/487 a ceste III/2022 v obci Vysoká nad Kysucou.

Petícia ktorá obsahuje 37 hárkov a podpísalo ju 474 obyvateľov obce, bola spoločnosti SEVAK a.s. odoslaná dňa 18. 05. 2017

 

pdfPetícia za odstránenie závad diela „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ na miestnych komunikáciách, ceste II/487 a ceste III/2022 v obci Vysoká nad Kysucou55.73 KB18/05/2017, 23:26

 

Len niekoľko záberov z množstva poškodených úsekov miestnych komunikácií, z dôvodu nedodržania stavebných postupov a zhutňovania ...