thumb lidovec maj 2017 006Pre všetky mamy a staré mamy vo Vysokej nad Kysucou bolo v nedeľu 14. 5. 2017 pripravené  takpovediac celé popoludnie. Po ukončení kultúrneho programu, ktorý si pre nich pripravila obec Vysoká nad Kysucou, boli mamy a staré mamy pozvané pánom farárom Mgr. Jurajom Bunčiakom do farského kostola sv. Matúša.

 

Tu bol k ich sviatku Dňa matiek o 15:00 hod. pripravený ďalší „darček“. Bolo ním vystúpenie mužskej speváckej skupiny Lidovec zo Solčian, ktorí si pripravili slávnostnú akadémiu pri príležitosti 100. výročia zjavenia sa Panny Márie v Portugalskej Fatime.

Nádherné piesne doplnené pútavým textom, boli pre všetkých zúčastnených nie len darčekom, ale i hlbokým duchovným zážitkom, za ktorý boli chlapi z mužskej speváckej skupiny Lidovec odmenení dlhotrvajúcim potleskom.

 

Atmosféru vystúpenia Vám prinášame na fotografiách pána Viliama Nevidzana ...