thumb den ucitelov2018 021„Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy,

nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.“

„Deň učiteľov“ sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a naše poďakovanie.

thumb strazenie bozieho hrobu2018 02Stalo sa už v našej obci tradíciou, že počas Bielej soboty, kedy je umučený a ukrižovaný Kristus uložený v Božom hrobe, držia pri Božom hrobe čestnú stráž členovia našich dobrovoľných hasičských zborov. Nebolo tomu inak ani počas Bielej soboty 31. marca 2018, kedy sa v hodinových intervaloch pri Božom hrobe striedali členovia a členky DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov. Aj týmto gestom hasiči vo Vysokej nad Kysucou vzdávajú vďaku nášmu spasiteľovi, ktorý za nás a naše hriechy priniesol tú najväčšiu obetu na kríži ...

thumb schody dom sluzieb 06Jednou z tohtoročných stavebných priorít obce je reálne začať s výstavbou chodníka v centre obce. Po prípravnej technickej dokumentácií, stretnutí a spoločnom jednaní s dotknutými vlastníkmi pozemkov, ktorí vydali obci potrebné súhlasy a následnom stretnutí s projektantom, ktorý pre obec pripravuje potrebnú technickú technickú dokumentáciu došlo i k vyriešeniu niektorých lokálnych technických obmedzení.

thumb ochrane siete 02Ešte v jeseni 2017 sa obci Vysoká nad Kysucou podarilo, na vzájomných rokovaniach s dodávateľskou spoločnosťou, dohodnúť uplatnenie poskytnutej dotácie na mládež zo SFZ formou nákupu ochranných sietí za obe brány na ihrisko TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. I napriek skutočnosti, že ochranné siete boli obci dodané ešte v závere kalendárneho roka 2017 ich inštalácia bola naplánovaná na mesiac Marec teda na čas, pred začiatkom jarného kola 2017/2018.

thumb montaz vitrin 01Rôzne úradné oznamy či pozvánky a taktiež i informácie o činnosti organizácií TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, Klubu turistiky a OZ Voľný čas sú pravidelne zverejňované okrem dostupných elektronických médií i vo vitrínach, ktoré sú umiestnené na budove obecného úradu.

thumb zametanie namestia 01Jarné práce v našej obci začali štandardnou „očistou“ námestia a jeho okolia. Pracovníci zametali námestie od posypového materiálu, vyhrabali park od zaplesnenej trávy, kamienkov i od výkalov od voľne pohybujúcich sa psov.

thumb zber odpadu okolo ciest2018 02V rámci jarného upratovania pracovníci zozbierali odpadky okolo cesty II/487, okolo cesty na Semeteši a taktiež okolo cesty vo Vyšnom Kelčove. Zozbieralo sa:

thumb velkonocna vystava2018 005Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú na mesiace marec alebo apríl. Obec Vysoká nad Kysucou, pri príležitosti blížiacich sa Veľkonočných sviatkov usporiadala v novovybudovaných výstavných priestoroch vestibulu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v mesiaci marec „Veľkonočnú výstavu“.

thumb vysocka hokejka2018 051Príjemné a takmer jarné počasie prilákalo v sobotu 10. marca 2018 do areálu ZŠ s MŠ E. A. Cernana 44 milovníkov hokejbalu na v poradí už VII. ročník hokejbalového turnaja - Vysocká hokejka 2018, ktorého každoročným usporiadateľom je obec Vysoká nad Kysucou.

Hokejbalový turnaj, ktorý sa hral na multifunkčnom ihrisku s umelým povrchom, odštartoval o 9:00 hod. a s obedňajšou prestávkou, počas ktorej sa hráči posilnili grilovanou klobásou, pokračoval takmer až do 16:00 hod.