thumb turnaj vysoke 002Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom „Vysoká“ zaknihoval už svoj jubilejný 10. ročník! Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom „Vysoká“ sa v tomto kalendárnom roku „dožil“ svojho jubilea. V sobotu 4. augusta 2018 sa konal už jeho 10. ročník a hostiteľskou obcou tentoraz po prvýkrát bola obec Vysoká nad Labem.

thumb sv anna 2018 10V Monografii Vysoká nad Kysucou sa môžeme dočítať: „Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozvírila každodenný život celej farnosti, ale nepochybne i širšieho okolia. Na kongregácii bytčianskeho dekanátu 18. septembra 1764 v Predmieri pri Bytči sa prerokúval prípad údajného zjavenia.

thumb okolo vysokej 2018 4Cyklistika na Slovensku aktuálne prežíva obdobie svojho rozmachu. Je to predovšetkým vďaka cyklistickému fenoménovi menom Peter Sagan.

Obec Vysoká nad Kysucou v snahe podporiť záujem o bicyklovanie pripravila pre priaznivcov tohto krásneho športu jedinečné cyklistické podujatie Na bicykli okolo Vysokej. Hlavným cieľom nesúťažného podujatia bolo v sobotu 28. júla 2018 prilákať ľudí rôznych vekových kategórií a cyklistických schopností na cyklotúru, ktorá viedla v podobe troch pripravených tratí katastrom obce Vysoká nad Kysucou.

thumb letne kino 01 2018Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží svojim obyvateľom a samozrejme i jej návštevníkom spríjemniť i tohtoročné leto premietaním Letného kina.

Ako prvá bola v piatok 6. júla 2018 premietnutá na námestí v centre obce, letná česká komédia Bajkeři.

thumb holidays night2018 058Pre všetky detí sa skončil školský rok a začali sa letné prázdniny. Pre deti znamenajú prázdniny čas oddychu, zábavy, hier, dovoleniek a hlavne načerpania nových síl do ďalšieho školského roka. Pri tejto príležitosti obec Vysoká nad Kysucou pripravila v sobotu 30. júna 2018 pre všetky deti a ich rodičov už VI. ročník krásnej letnej akcie pod názvom HOLIDAYS NIGHT 2018.

thumb prve svate prijimanie2018Slávnosť Prvého svätého prijímania je v každej farnosti sviatkom. Nielen pre niekoľko detí, ale je duchovnou obnovou pre všetkých veriacich a možno aj spytovaním svedomia, aký vzťah majú po mnohých rokoch k Eucharistii dospelí. Veď aj oni boli v úlohe detí, ktoré si s veľkým nadšením, radosťou, ale aj s trémou a bázňou obnovovali krstné sľuby, spievali, modlili sa ...

thumb ockovanie 2018 01Dňa 9. 6. 2018 v obci a v spolupráci s veterinárom  MVDr. Miroslavom Chochúľom sa uskutočnila hromadná vakcinácia psov proti besnote. O organizovaní hromadnej vakcinácie boli občania riadne informovaní formou stolového kalendára, plagátoch, sms a push správ, infokanálom a web stránkou obce.

thumb kelcovske hody2018 015Oslava patrocínia kostola patrí k tradičným sviatkom snáď každej slovenskej obce, ktorá má svoj kostolík a svojho patróna. Sviatok sa oslavuje ako deň hojnosti, zábavy a blahobytu. Nebolo tomu inak ani vo Vysokej nad Kysucou – v miestnej časti Vyšný Kelčov, kde je kamenný kostolík zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Slávnosť Kelčovských hodových slávnosti pripadal tento rok na 09. a 10. júna 2018.

thumb sikovni ziaci2018 014Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha prijal 05. júna 2018 o 11:00 hodine v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou talentované a šikovné deti zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktoré uspeli v rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.