thumb fontana2017 001Tohtoročná zima bola dlhá aj na Kysucké pomery. Vo Vysokej nad Kysucou bol ranný mráz ešte minulý - teda 20. kalendárny - týždeň. Preto sme museli počkať i so spustením fontány Pocta drotárom v centre obce. Fontána bola do prevádzky spustená 19. mája 2017. Nuž, nech je teda príjemným letným osviežením, pre všetkých návštevníkov našej obce ....

thumb peticia kanal 01Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou iniciovali Petíciu za odstránenie závad diela „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ na miestnych komunikáciách, ceste II/487 a ceste III/2022 v obci Vysoká nad Kysucou.

Podpísaní obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou a majitelia nehnuteľností v obci Vysoká nad Kysucou tak žiadajú spoločnosť SEVAK a.s., ako objednávateľa diela „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ o okamžité odtránenie už niekoľko krát reklamovaných a i samotnou obcou Vysoká nad Kysucou urgovaných závad diela, ktoré spočívajú v poškodenom a upadnutom asfaltovom kryte na miestnych komunikáciách, ceste II/487 a ceste III/2022 v obci Vysoká nad Kysucou.

thumb den matiek2017 006Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky. Byť matkou je životným poslaním. Iste každá mamička uzná, že byť matkou je vzácny dar, ktorý si zaslúži oslavu v podobe Dňa matiek. Pri príležitosti tohto sviatku obec Vysoká nad Kysucou privítala v nedeľu 14.mája 2017 všetky mamičky, staré mamy, prababičky v sále kultúrneho domu, aby im v deň, ktorý je dňom ich uznania a ocenenia poďakovala za ich nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť.

thumb lidovec maj 2017 006Pre všetky mamy a staré mamy vo Vysokej nad Kysucou bolo v nedeľu 14. 5. 2017 pripravené  takpovediac celé popoludnie. Po ukončení kultúrneho programu, ktorý si pre nich pripravila obec Vysoká nad Kysucou, boli mamy a staré mamy pozvané pánom farárom Mgr. Jurajom Bunčiakom do farského kostola sv. Matúša.

thumb florian 2017 054Sv. Floriána, patróna hasičov, si podľa rímskeho martyrológia pripomíname 4. mája. Bol dôstojníkom rímskej armády  a mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. V roku 304 sa postavil na obranu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov v Lorchu. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304.

thumb stavanie maja NK 10Od posledného aprílového dňa našu obec Vysoká nad Kysucou zdobia svojou krásou okrem tých "súkromných" i máje, ktoré sú takpovediac iné ... Prvým z nich je "obecný máj" v ústredí obce pred budovou obecného úradu, u ktorého sa bude v sobotu 28. apríla 2017 konať i obecné váľanie mája. Ďalšími sú máje, ktoré postavili členovia DHZ Vysoká nad Kysucou na Nižnom Kelčove - Budatíne a členovia DHZ Horný Kelčov, ktorí postavili nádherný máj v hasičskom areáli pri bývalej základnej škole vo Vyšnom Kelčove.

thumb povoden 04 2017 004Tak ako na celých Kysuciach aj na celom území obce Vysoká nad Kysucou pretrvával vo štvrtok (27. apríla 2017) aj v piatok (28. apríla 2017) neustály dážď. Stekajúca voda voda zaplnila korytá všetkých potokov či potôčikov.

V miestnej časti Vyšný Kelčov došlo k zaneseniu priepustu pri budove detského domova, čím došlo k vybreženiu toku a voda pretekala cez školský areál priamo na cestnú komunikáciu III/2022. V časti Kamenec došlo k vzpriečeniu sa stromu v koryte rieky Kysuca. Na základe telefonického oznámenia jeho odstránenie zabezpečili zamestnanci obce.

thumb oplotenie skoly kelcov 006Obec Vysoká nad Kysucou počnúc dňom 24. 3. 2017 začala s opravou oplotenia areálu bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove. Oplotenie bolo na mnohých miestach poškodené. Zo severnej časti areálu bolo pletivo poprerastané kríkmi a dokonca v niektorých miestach i chýbalo.

thumb likvidacia ciernej skladky dibalka 01Je priam až na zamyslenie, ako často musí obec prostredníctvom svojich pracovníkov realizovať tzv. očistu obce pozdĺž cestných komunikácií a to by mohli pracovníci realizovať niečo omnoho zmysluplnejšie ... V očiste obce sa pokračovalo i počas 15. týždňa v roku. Zber odpadkov sa opäť realizoval v úsekoch: Ústredie – Nižný Koniec, Stará cesta na Nižnom Kelčove a vo Vyšnom Kelčove na úseku Hranica – kostol. Zozbieralo sa približne 6 vriec odpadkov. Nepochopiteľné v tomto zbere je fakt, že sa tieto úseky zbierali takmer presne pred mesiacom (13.3.2017) a predsa sa nájdu ľudia, čo tie odpadky musia vyhodiť ako im príde ...