thumb vdaka vam2017 006Pri príležitosti  mesiaca Október – „Mesiac úcty k starším“ sa v stredu  11. októbra 2017 v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou zišli seniori, aby si spoločne zaspomínali na mnoho prežitých jarí i jesení, ktoré sa tak rýchlo minuli uprostred každodenných starostí a radostí života.

thumb vrchrieka2017 013V neďeľu 1. októbra 2017 kroky pútnikov a veriacich viedli do hôr v osade Vrchrieka. Tu v časti - na Lazoch stojí obnovená kaplnka Panny Márie Lurdskej. Pri nej sa stretli pútnici, aby spoločnou modlitbou svätého ruženca prosili Pannu Máriu o vyslyšanie.

thumb nedela lisko 032Pri príležitosti sviatku sv. Matúša -  patróna farského kostola vo Vysokej nad Kysucou sa vo Vysokej nad Kysucou každoročne konajú Matúšovské hodové slávnosti. Inak tomu nebolo ani tento rok. Hodové „trojdňové“ slávnosti  trvali od piatku 22. septembra 2017 až do nedele 24. septembra 2017.

thumb michaela koncert2017 003Nedeľa vo Vysokej nad Kysucou dňa 10. septembra 2017 bola pre obyvateľov výnimočná, nielen pekným počasím, ale aj nádherným kultúrnym zážitkom. Pod záštitou Farského úradu vo Vysokej nad Kysucou sa v kostole Sv. Matúša konal koncert vážnej hudby sopranistky Michaely Kubištelovej.

thumb rekonstrukcia satni2017 5 002Spoločenské a záujmové organizácie obce Vysoká nad Kysucou sa obdobne ako i samotná obec snažia sledovať a aktívne zapájať do rôznych zverejnených výziev a grantov. Vďaka takto získaným finančným prostriedkom sa nám postupne darí zlepšovať materiálno-technické vybavenie ale i samotné zázemie činnosti jednotlivých organizácií.

thumb kontajner soliky 003Síce drobné a málo viditeľné, ale predsa dôležité – tak by sa dali nazvať práce spojené s úpravou terénu pre kontajnerové státie U Solíkov na Semeteši. Veľkoobjemový kontajner je v tejto osade umiestnený vedľa miestnej komunikácie.

V čase jeho nakládky a vykládky nákladné autá okolitý terén poškodili a rozbahnili.

thumb priepust soliky 003Prítomnosť ťažkej techniky pri prácach na úprave kontajnerového státia v osade U Solíkov, využili zamestnanci obce i na opravu poškodeného rúrového priepustu na miestnej komunikácii smerom do osady U Šupíkov.

Betónové rúry, ktoré tvoria priepust popod miestnou komunikáciou sa posunuli, čím došlo k vytvoreniu dier a prepadu prekrývajúceho kameniva.

thumb premostenie u samajov 004Kvôli zachovaniu dstatočného prietoku je križovanie Gajdicovského potoka a miestnej komunikácie pri rodinném dome p.č. 83 realizované formou železného premostenia. Nerovnosťou asfaltového povrchu a taktiež i vplyvom realizácie zimnej údržby miestnej komunikácie dochádza k stálemu pohybu plechu, čo spôsobuje jeho nerovnomerné napätie a hluk pri prechode vozidlami. Na základe podnetu obyvateľov využívajúcich predmetné premostenie, boli plechy pozvárane a spevnené oceľovými prvkami. Realizovaná úprava má zaistiť bezpečnejší prejazd chodcov, cyklistov i samotných vozidiel.

thumb vymena rozvadzacaTJ 002V rámci prác spojených s realizáciou projektu „Modernizácia šatní prípravky, žiakov a dorastencov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou“ modernizácie šatní v budove TJ Spartak Vysoká nad Kysucou a taktiež i z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu, bola zamestnancami obce realizovaná výmena hlavného elektrického rozvádzača v budove TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Práce sa realizovali v dňoch od 24. 7. 2017 do 26. 7. 2017.