thumb clenska schodca dochodci2018 001V utorok 13. 2. 2018 sa konala výročná členská schôdza ZO ZPCCH, za prítomnosti 77 členov a pozvanými hosťami starostom obce Vysoká nad Kysucou Antonom Varechom a predsedníčkou OV ZPCCH Mgr. Margitou Ďurišovou a členom OV TP pánom Jozefom Křivánkom.

thumb nocna stopa2018 019Vynikajúce snehové podmienky a krásne počasie v sobotu 17. februára 2018 prilákali rekordných takmer 200 účastníkov, bolo ich presne 189, na štart 6. ročníka krásneho športového podujatia, ktoré nesie názov Vysocká nočná stopa – Memoriál Milana Dormana. Organizátori i tento rok pripravili dve trate – jednu pre bežkárov a druhú pre „peších“ turistov. Trať pre bežkárov si tento rok prišiel vyskúšať i vášnivý športovec - poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár.

thumb pochovanie basy2018 047Fašiangy symbolizujú čas zábavy, dobrého jedla a pitia. Sú obdobím, ktoré sa začína deň po Troch kráľoch a končí sa pohyblivým utorkom pred Popolcovou stredou. Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa z naturálií zozbieraných po celej dedine vystrojila hostina spojená s bujarou tancovačkou. Toto symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Práve preto mali byť posledné fašiangové dni, nazývané "ostatky", dňami bujarej zábavy.

thumb ples vysoka2018 058V sobotu 27. januára 2018 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu XII. ročník Reprezentačného plesu obce Vysoká nad Kysucou. I tento rok váhu usporiadateľskej zodpovednosti zobrali na svoje „plecia“ zamestnanci obce Vysoká nad Kysucou.

thumb Untitled1Obec Vysoká nad Kysucou sa v tomto kalendárnom roku 2018 zapojila do zverejnenej výzvy Slovenského futbalového zväzu a v stanovenom termíne dňa 24. januára 2018 odoslala záväznú žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ “Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry”.

thumb sala 2018 002V úvode každého kalendárneho roka sa obec Vysoká nad Kysucou snaží venovať pozornosť úprave a obnove sály kultúrneho domu. Príčinou nie je len termín každoročne poriadaného reprezentačného plesu obce, ale predovšetkým skutočnosť, že sála kultúrneho domu je celoročne intenzívne využívaná na rôzne kultúrne, ale i spoločenské a rodinné podujatia.

thumb volejbalovy turnaj2018 014V sobotu 20. januára 2018 rodina Pivkovcov v spolupráci s DHZ Horný Kelčov a obcou Vysoká nad Kysucou spoločne zorganizovali v poradí III. ročník volejbalového turnaja O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou - MEMORIÁL MÁRIE PIVKOVEJ.

Volejbalový turnaj, ktorého história siaha sa začala písať už v roku 2002 a ktorého sa zúčastňujú organizácie, firmy a spolky pôsobiace v obci Vysoká nad Kysucou, ale aj rodiny či obyvatelia, ktorí žijú alebo ich korene pochádzajú z Vysokej nad Kysucou, sa tento tento rok pýšil už svojim XVII. ročníkom.

thumb oprava telocvicne2018 005V „predvečer“ konania sa volejbalového turnaja O putovný pohár starostu obce – Memoriál Márie Pivkovej, bola obec Vysoká nad Kysucou nútená zrealizovať síce neplánované, ale nevyhnutné opravy priestorov telocvične vo Vyšnom Kelčove.

Doslova „pseudo“ športovci tu za niekoľko mesiacov verejného využívania spôsobili úplnú spúšť – zlomené časti rebrín, poškodené a odtrhnuté kryty radiátorov či vylomený a znehodnotený drevený obklad.

thumb chodba ZS 2018 007I keď sa možno mnoho pacientov všeobecnej lekárky, či zubnej ambulancie alebo i návštevníkov lekárne vo Vysokej nad Kysucou pýtalo, prečo došlo v dňoch od 17. januára 2018 do 19. januára 2018 k úplnému uzavretiu budovy zdravotného strediska, dôvod nebol konšpiračný, ale technický. Obec Vysoká nad Kysucou po dohode s lekármi a majiteľom lekárne o uzavretí prevádzok zrealizovala rekonštrukciu vstupnej chodby do budovy zdravotného strediska. Vyžiadal si to aktuálny stav poškodenej a v tomto prípade už nebezpečnej, podlahovej krytiny a absolútne nevyhovujúca čistiaca zóna.