thumb prve svate prijimanie2018Slávnosť Prvého svätého prijímania je v každej farnosti sviatkom. Nielen pre niekoľko detí, ale je duchovnou obnovou pre všetkých veriacich a možno aj spytovaním svedomia, aký vzťah majú po mnohých rokoch k Eucharistii dospelí. Veď aj oni boli v úlohe detí, ktoré si s veľkým nadšením, radosťou, ale aj s trémou a bázňou obnovovali krstné sľuby, spievali, modlili sa ...

thumb ockovanie 2018 01Dňa 9. 6. 2018 v obci a v spolupráci s veterinárom  MVDr. Miroslavom Chochúľom sa uskutočnila hromadná vakcinácia psov proti besnote. O organizovaní hromadnej vakcinácie boli občania riadne informovaní formou stolového kalendára, plagátoch, sms a push správ, infokanálom a web stránkou obce.

thumb kelcovske hody2018 015Oslava patrocínia kostola patrí k tradičným sviatkom snáď každej slovenskej obce, ktorá má svoj kostolík a svojho patróna. Sviatok sa oslavuje ako deň hojnosti, zábavy a blahobytu. Nebolo tomu inak ani vo Vysokej nad Kysucou – v miestnej časti Vyšný Kelčov, kde je kamenný kostolík zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Slávnosť Kelčovských hodových slávnosti pripadal tento rok na 09. a 10. júna 2018.

thumb sikovni ziaci2018 014Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha prijal 05. júna 2018 o 11:00 hodine v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou talentované a šikovné deti zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktoré uspeli v rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

thumb valanie maja va2018 004Počas prvej júnovej soboty, ktorá tento rok pripadla na 02. 06. 2018, už ako býva zvykom a tradíciou sa konalo v ústredí obce Vysoká nad Kysucou váľanie „obecného mája". Začiatok podujatia odštartovali dva alegorické vozy, ktoré od 15:00 hod. prechádzali obcou a spevom a tancom „zvolávali“ obyvateľov do centra obce. Masky tak postupne zvalili „hasičský" máj vo Vyšnom Kelčove a máj pri domove dôchodcov.

thumb vysocky drevorubac2018 070V sobotu 02. júna 2018 sa uskutočnil už 14. ročník drevorubačskej súťaže t.j. zručnosti v práci s ručným drevorubačským náradím v štyroch disciplínach. Súťaž je neodmysliteľnou súčasťou váľania mája vo vyšnom Kelčove. O stavanie mája sa starajú členovia DHZ Horný Kelčov a drevorubačskú súťaž zabezpečujú spoločne s Občianskym združením Voľný čas.

thumb den matiek2018 013Druhá májová nedeľa patrí už tradične všetkým matkám, kedy sa oslavuje - DEŇ MATIEK. Táto nedeľa patrí k najkrajším sviatkom, pretože byť matkou je životným poslaním. V tento deň si všetci spomíname na naše mamy a staré mamy, ktoré sa o nás celý život starajú a nadovšetko nás milujú. V tomto sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť matky. Veď každá mama cíti nielen slzy vo svojich očiach, úsmev nielen na svojich perách, ale pozerá a vidí, počúva a počuje všetkých naokolo. svojich perách, ale pozerá a vidí, počúva a počuje všetkých naokolo.

thumb ms hokej2018 004V snahe podporiť i takto na diaľku našu hokejovú reprezentáciu, na aktuálne prebiehajúcich Majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku a priniesť našim obyvateľom ešte väčší hokejový zážitok, si obec Vysoká nad Kysucou zabezpečila potrebné povolenia a niektoré večerné hokejové zápasy bude svojim obyvateľom premietnať prostredníctvom veľkoplošnej projekcie. Prvý hokejový zápas v sobotu 5. mája 2018 medzi Českom a Slovenskom si obyvatelia obce pozreli v úžasnej atmosfére priamo na námestí obce. 

 

thumb strieborna kysuca2018 hasici 04Základná škola, DHZ Vysoká nad Kysucou a obecný úrad sa zapojili do výzvy „Strieborná Kysuca“ Rudolf Jaších vo svojom diele o kysuckej biede „Na brehu priezračnej rieky“ napísal: „Nech hory vypijú tieto slzy, nech priezračná rieka, čo sa vinie údolím ako vretenica v horúcom lete, odplaví všetko, čo ostalo ešte zo šindliarovho zakliatia. Žiť, žiť možno len s odkliatou dušou ...!“

... a rieka Kysuca veru neodplaví všetko to čo tam novodobí Kysučania nahádžu. Tie igelity, plechovky, fľaše, pneumatiky, plechy, hadice, káble, sklo, konzervy, koberce, handry, obuv ...