thumb kontajnery textil2017 001Z dôvodu nerentabilnosti v súvislosti s pravidelným odvozom zrušila spoločnosť Pomocný anjel n. o., Hospodársky dvor PPD 436, 027 42 Podbiel, Zmluvu o zabezpečení bezplatného dodania a umiestnenia nádoby na obnosené, nepotrebné šatstvo a textil, ktorá bola umiestnená v centre obce Vysoká nad Kysucou.

Z tohto dôvodu obec Vysoká nad Kysucou, v snahe zabezpečiť a zefektívniť poskytovanú službu, oslovila nového dodávateľa, ktorým sa stal páa Zdenek Mišutka a uzatvorila Zmluvu o spolupráci pri zbere textílie a použitého šatstva. Zdenek Mišutka, ako oprávnená osoba bude vykonávať nakladanie s odpadmi t. j. zber a prepravu šatstva.

thumb mikulas2017 054Deti vo Vysokej nad Kysucou navštívil sv. Mikuláš aj s čertami akých nikde inde nestretnete Sviatok sv. Mikuláša je vnímaný ako predzvesť blížiacich sa Vianoc, tento sviatok majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni, kedy do svojich vyleštených čižmičiek umiestnených pod oknom dostanú množstvo sladkých darčekov. Veď krásny a sladký darček poteší každého ... Tak ako po minulé roky, sv. Mikuláš v utorok 5. decembra 2017 neobišiel ani deti v našej obci Vysoká nad Kysucou. I tento rok však deti neočakávali Mikuláša vo vnútri kultúrneho domu, ale priamo pri pódiu na námestí.

thumb korytka liskov 015Obec Vysoká nad Kysucou realizovala počas kalendárneho roka 2017 niekoľko úspešných projektov, ktorých konečnými realizátormi boli samotní občania a obyvatelia obce. Hlavným princípom takýchto projektov bolo aktívne zapojenie obyvateľov do vytvorenia spoločnej verejno-prospešnej aktivity. Jej hlavným princípom bola vzájomná dohoda medzi obcou a obyvateľmi resp. žiadateľmi, ktorá spočívala v tom, že obec po posúdení opodstatnenosti, na danú aktivitu poskytla materiál či strojové vybavenie a samotné práce zrealizovali aktívni obyvatelia!

thumb rozoravanie chodnika 001Súčasťou prebiehajúcej údržby miestnych komunikácií bolo i spustenie údržby chodníka nachádzajúceho popri ceste II/487 v centre obce. Pre úspešnú realizáciu tohto cieľa obec začala využívať technické zariadenie Citymaster 600, ktorý bol dovybavený snežnou radlicou ... a tešíme sa ide to ...

thumb most reksi 007Súčasťou schválených výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Vysoká nad Kysucou pre rok 2017 bola i rekonštrukcia povrchového krytu mostného telesa smerom do osady U Rekši. Po posúdení mostovej konštrukcie odborne spôsobilou osobou bolo konštatované, že samotná nosná konštrukcia nevykazuje žiadne známky statického poškodenia, avšak povrchový kryt a chodníky po oboch stranách predstavujú bezpečnostné riziko, ktoré bolo umocnené do strán vychýleným zábradlím.

thumb info system ustredie 002Obec Vysoká nad Kysucou sa v snahe aktívne napredovať vo svojom rozvoji intenzívne zapája do zverejnených výziev a možností získať finančné prostriedky na jej investičné zámery. Dňa 10. 3. 2017 Žilinský samosprávny kraj zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 na financovanie podporovaných činností prispievajúcich k napĺňaniu špecifického cieľa 4.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 - 2020 realizovaných v rámci programu Regionálny rozvoj.

thumb volby vucVo Vysokej nad Kysucou sa volieb do orgánov samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 4. novembra 2017 zúčastnilo 816 z celkovo 2 188 zapísaných voličov, čo predstavuje 37,29%.

Výsledky volieb v našej obci si v prehľadnej tabuľke môžete pozrieť TU.

thumb vsetci sveti2017 005V dnešnej unáhlenej dobe, ktorá je presiaknutá vnúteným nedostatkom času a konzumného spôsobu života, sú chvíle kedy sa vraciame k vlastnej, nie len tradícii, ale i k identite naozaj vzácne.

thumb vystava polsko oktober2017 046Na našich stránkach sme Vás informovali o realizácii projektu „Z chalupy do chaĩupy – Z Vysokej do Jaworzynki“, ktorého súčasťou bola i výstava „Umenie Kysúc – hudobné nástroje na Kysuciach“. Pre pripomenutie vernisáž výstavy sa konala 22. septembra 2017 vo výstavných priestoroch vestibulu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.

Po úspechu výstavy vo Vysokej nad Kysucou prišlo na rad i naplnenie ďalšieho z nastavených cieľov projektu a to presunúť časť výstavy k poľskému partnerovi Towarzystwu Przyjaciól Muzeum Regionalnego.