thumb talentovani ziaci2017 010V stredu  14. júna 2017 o 11:00hodine prijalo pozvanie starostu obce Mgr. Antona Varechu, 40 nadaných a talentovaných žiakov zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorí uspeli v rôznych okresných, krajských, celoslovenských a regionálnych súťažiach.

thumb cierna skladka ukuhejdy 004Na našich stránkach sme Vás pred nedávnom informovali o likvidácii nahlásených „čiernych“ skládok odpadu. V spolupráci s DHZ Vysoká nad Kysucou obec odstránila ďalšiu čiernu skládku, ktorá sa nachádzala v osade „U Kuhejdy“ vo Vyšnom Kelčove.

thumb kosenie cintorinHK jun2017 005Príchodom stáleho slnečného a hlavne suchšieho počasia začala obec dňa 5. 6. 2017 s údržbou zelene na pohrebisku vo Vyšnom Kelčove. Kosenie a hrabanie trávy trvalo 2 dni. Pracovníci ďalej splanírovali povrch na pohrebisku, vyviazali pletivo a odstránili invazívne rastliny – Pohánkovec Japonský.

thumb ockovanie2017 001V sobotu 3. 6. 2017 sa v našej obci konala vakcinácia psov za účasti doktora MVDr. Miroslava Chohúľa. Vakcinácie sa zúčastnilo 286 psov, čo predstavuje približne 54,27 % účasť. Vakcinácia prebehla podľa zaužívaných stanovísk s určeným časovým rozpätím a hlavne bez žiadnych veľkých komplikácií.

thumb valanie maja2017 053Poslednú májovou sobotu, ktorá tento rok pripadla na 27.05.2017 už ako býva zvykom a tradíciou sa konalo v ústredí obce Vysoká nad Kysucou váľanie „obecného  mája".  Začiatok podujatia odštartovali dva alegorické vozy ktoré od 15:30 hod. chodili dedinou a spevom a tancom „zvolávali“ obyvateľov do centra obce.

thumb vysocky drevorubac2017 028Už trinásty rok je súťaž zručnosti v práci s ručným drevorubačským náradím, nazvaná Vysocký drevorubač, neodmysliteľnou súčasťou váľania mája vo Vyšnom Kelčove. O stavanie a váľanie mája sa starajú členovia DHZ Horný Kelčov a drevorubačskú súťaž zabezpečujú spoločne s občianskym združením Voľný čas.

logo hazzV piatok 19. 05. 2017 boli členovia oboch dobrovoľných hasičských zborov privolaní na pomoc s likvidáciou horiaceho lesa v katastri mesta Turzovka v blízkosti katastrálnej hranice obce Vysoká nad Kysucou v miestnej časti Semeteš.

Oba naše zbory plnili rôzne úlohy v rôznych časoch a zásah bol ukončený až v sobotu 20. 05. 2017 o 03:30 hod.

Po celú dobu akcie bol osobne prítomný i krajský riaditeľ HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslav Kapusniak Ph.D., ktorý členom DZH Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov zaslal Poďakovanie za príkladnú prácu pri likvidácii lesného požiaru ...

thumb fontana2017 001Tohtoročná zima bola dlhá aj na Kysucké pomery. Vo Vysokej nad Kysucou bol ranný mráz ešte minulý - teda 20. kalendárny - týždeň. Preto sme museli počkať i so spustením fontány Pocta drotárom v centre obce. Fontána bola do prevádzky spustená 19. mája 2017. Nuž, nech je teda príjemným letným osviežením, pre všetkých návštevníkov našej obce ....

thumb peticia kanal 01Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou iniciovali Petíciu za odstránenie závad diela „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ na miestnych komunikáciách, ceste II/487 a ceste III/2022 v obci Vysoká nad Kysucou.

Podpísaní obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou a majitelia nehnuteľností v obci Vysoká nad Kysucou tak žiadajú spoločnosť SEVAK a.s., ako objednávateľa diela „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ o okamžité odtránenie už niekoľko krát reklamovaných a i samotnou obcou Vysoká nad Kysucou urgovaných závad diela, ktoré spočívajú v poškodenom a upadnutom asfaltovom kryte na miestnych komunikáciách, ceste II/487 a ceste III/2022 v obci Vysoká nad Kysucou.